Kansallisen tilastokeskuksen(INE) henkilöstötaulukoihin perustuvien tietojen mukaan instituutti päättelee, että vuonna 2021 308 kunnasta 285:ssä (93 %) kuukausiansioiden mediaaniarvo ei ylittänyt 1 000 euroa vuonna 2021, ja se vaihteli Gaviãon ja Belmonten kuntien 760,40 euron ja Castro Verden 1 781,36 euron välillä.

"Kuukausiansioiden mediaaniarvo oli alhaisempi naispuolisilla TCO:lla (896,39 euroa) kuin miespuolisilla TCO:lla (1 022,00 euroa). Ainoastaan Oeirasin (1 296,49 euroa), Lissabonin (1 235,44 euroa), Porton (1 066,00 euroa) ja Campo Maiorin (1 034,63 euroa) kunnissa naisten ansioiden mediaaniarvo ylitti 1 000 euroa kuukaudessa eli vain näissä neljässä kunnassa 50 prosentilla siellä toimineista TCO-yrityksistä oli tätä viitearvoa korkeammat kuukausiansiot", INE:n tiedotteessa todetaan.

On myös huomattava, että Lissabonin suurkaupunkialueella(AML) oli tarkasteltavana vuonna suurin ero kuukausiansioiden mediaaniarvossa ikäryhmien välillä: korkein arvo oli 35-54-vuotiaiden ikäryhmässä (1225,25 euroa) ja alhaisin 16-34-vuotiaiden ikäryhmässä (1018,32 euroa). "Vaikka se oli se osa-alue, jossa ikäryhmien väliset erot kuukausiansioiden mediaanissa olivat suurimmat, se oli myös ainoa, jossa mediaaniansiot ylittivät 1000 euroa kuukaudessa kaikissa kolmessa ikäryhmässä".