PS:n allekirjoittama ehdotus veronkorotuksen poistamisesta hyväksyttiin ilman vastaääniä ja Livren pidättyessä äänestämästä. PS hylkäsi opposition esittämät ehdotukset, joiden tavoitteena oli myös poistaa IUC-veron korotus vanhempien autojen osalta.

IUC-veron asteittainen korottaminen oli yksi OE2024-ohjelman toimenpiteistä, joka aiheutti eniten kiistoja ja kiistanalaisuutta, sillä sen mukaan IUC-veroa korotetaan näiden autojen osalta 25 eurolla vuodessa, kunnes ne saavuttavat heinäkuusta 2007 alkaen rekisteröityjen vastaavien autojen veron.

Toimenpiteen lopputulos ratkaistaisiin lopulta, kun PS, jolla on enemmistö parlamentissa, ilmoitti, että tämän toimenpiteen poistaminen olisi yksi sen ehdottamista muutoksista OE2024:ään.

Tässä yhteydessä PS:n parlamentaarisen ryhmän johtaja Eurico Brilhante Dias huomautti, että hänen ryhmänsä kansanedustajien enemmistöllä oli alusta alkaen aikomus muuttaa hallituksen alkuperäistä IUC-ehdotusta, koska se oli aiheuttanut monille kansalaisille "sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden tunteen".