Savills Portugalin tietojen mukaan kiinteistöinvestoinnit Portugalissa ylittävät miljardi euroa syyskuuhun 2023 mennessä. Vähittäiskauppa- ja matkailuala johtavat investointitransaktioita kansallisilla markkinoilla.

"Energian hintojen laskusta ja vakaista työmarkkinoista huolimatta koko Euroopassa viime kuukausina koettu tilanne, jota leimaavat korkea inflaatio, lainakustannusten nousu, valtion tukitoimenpiteiden vähentäminen ja yksityisen kulutuksen väheneminen, vaikuttaa osaltaan kielteisempiin talousnäkymiin".

Tulosten mukaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä Portugalin kiinteistösijoitusmarkkinoiden kokonaissumma oli 262 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 46 prosentin laskua edelliseen neljännekseen verrattuna.

"Kokonaisinvestoinnit vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ovat 1 021 miljoonaa euroa, mikä osoittaa 48 prosentin laskua vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna".