"Asetus, jolla luodaan palkkapalkkio nuorille, jotka suorittavat korkeakoulututkinnon ja jäävät Portugaliin töihin, hyväksyttiin", lukee ministerineuvoston lausunnossa.

Valtion talousarviossa vuodelle 2024 (OE2024) ennakoidaan, että lukukausimaksujen arvoon ei tehdä muutoksia, mutta opiskelijat voivat hyötyä siitä muulla tavoin, kunhan he jäävät työskentelemään Portugaliin kurssin päätyttyä.

"Hallitus aikoo palkita korkeakouluopintojen jatkamista ja kannustaa pätevimpiä nuoria jäämään maahan, joten se myöntää vuodesta 2024 alkaen hiljattain valmistuneille nuorille kannustimen, jonka määrä vastaa yhden vuoden opintomaksuja jokaista Portugalissa vietettyä työvuotta kohden", todetaan OE2024-ehdotukseen liitetyssä raportissa.

Toimenpide, jonka budjetti on noin 215 miljoonaa euroa, kattaa 250 000 opiskelijaa, jotka suorittivat tänä vuonna kandidaatin tutkinnon, integroidun maisterin tutkinnon tai tutkinnon julkisissa ja yksityisissä korkeakouluissa.

Nuoret ovat oikeutettuja lukukausimaksua vastaavan summan palautukseen opintovuosia vastaavan ajanjakson aikana, joka on korkeintaan neljä vuotta tutkinnon suorittaneiden osalta, korkeintaan kuusi vuotta integroitujen maisterin tutkintojen osalta ja kaksi vuotta maisterin tutkintojen osalta.

Ainoa edellytys on, että opiskelijat työskentelevät tänä aikana Portugalissa.

"Enimmäismäärä on integroitujen maisteritutkintojen ja maisteritutkintojen osalta enintään 697 miljoonaa euroa kutakin työvuotta kohti ja maisteritutkintojen osalta enintään 1 500 euroa", todetaan raportissa.