Maailman aids-päivän yhteydessä julkaistussa Euroopan tautienvalvontakeskuksen (ECDC) raportissa todetaan, että hiv-tartunta "vaikuttaa edelleen miljooniin ihmisiin".

"Diagnoosin saaneiden naisten määrä väheni WHO:n Euroopan alueella 26 prosenttia, 52 788:sta vuonna 2013 39 070:aan vuonna 2022, ja diagnoosin saaneiden memien määrä väheni 21 prosenttia, 90 208:sta 71 118:aan", raportissa todetaan.

Viime vuonna raportoitiin 110 496 hiv-diagnoosia, joista suurin osa Itä-Euroopassa (72 prosenttia), erityisesti Venäjällä ja Ukrainassa. Myös länsi- ja keskiosista raportoitiin tapauksia (10 prosenttia ja 8 prosenttia).

Euroopan talousalueen (ETA) maissa, joihin Euroopan unioni (EU) kuuluu, ilmoitettiin 22 995 uutta diagnoosia.

Kuka Euroopan alueella kirjataan yli 2,4 miljoonaa diagnoositapausta viimeisten 30 vuoden aikana ja yli 620 000 ihmistä EU:ssa/ETA:ssa.

"Yleinen suuntaus heijastaa pitkälti tilannetta Venäjällä, jossa diagnoosit ovat vähentyneet 31 prosenttia vuodesta 2019 lähtien. Muissa maissa on ollut huomattavia vaihteluita, erityisesti vuonna 2022, jolloin useissa maissa todettiin dramaattinen kasvu Keski- ja Itä-Euroopasta peräisin olevien diagnosoitujen tapausten määrässä, mukaan lukien aiemmat positiiviset tapaukset", raportissa todetaan.

Toisaalta Italiassa, Luxemburgissa, Alankomaissa, Portugalissa ja Portugalissa todettiin yli 50 prosentin lasku miesten keskuudessa. Naisten keskuudessa suurin vähennys oli vuosien 2013 ja 2022 välillä Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa ja Romaniassa.

Who European -alueella todettiin edelleen 4,2 prosentin kasvu vuoteen 2021 verrattuna, mutta diagnoosit ovat 20,5 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2019, ennen covid-19-pandemiaa. EU/ETA-alueella tapaukset lisääntyivät 30,8 prosenttia vuosien 2021 ja 2022 välillä, mutta vähenivät vuoteen 2019 verrattuna.

"Useat tekijät vaikuttavat hiv-tartuntojen kehityssuuntien eroihin vuosien 2021 ja 2022 välillä, mukaan lukien seurantatoimien uudelleen aloittaminen, uusien testausstrategioiden laajentaminen ja käyttöönotto monissa maissa, muuttoliike, Covid-19-rajoitusten poistaminen ja pakolaisten tulo erityisesti Ukrainasta", korostetaan.

Lisäksi raportin mukaan aiempien positiivisten diagnoosien lisääntymisellä oli merkittävä rooli hivin epidemiologisen profiilin määrittelyssä Euroopassa, pääasiassa EU:n/ETA:n ja länsimaiden alueella.

"Heteroseksuaaliset kontaktit ovat nousseet merkittävimmäksi hivin tarttumisen syyksi vuonna 2022, erityisesti naisilla", ja lisätään, että "vaikka miesten (MSM) hiv-diagnoosit ovat vähentyneet vuodesta 2014 lähtien, vuonna 2022 on tapahtunut lievää kasvua, erityisesti maahanmuuttajataustaisten MSM:ien keskuudessa".

Myöhäisen diagnoosin myötä noin puolella (50,6 prosenttia WHO:n alueella, 47,9 prosenttia EU:ssa/ETA:ssa) vuonna 2022 diagnosoiduista henkilöistä oli "CD4-solujen määrä alle 350 per mm3".

Hivin leviäminen suonensisäisesti huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa pysyy edelleen alhaisella tasolla useimmissa EU/ETA-maissa, ja vuonna 2022 diagnosoitujen tapausten määrässä havaitaan pientä kasvua.

"Tämä kasvu on huomattavasti pienempi kuin muissa tartuntamuodoissa havaittu kasvu, mikä johtuu vakiintuneista merkeistä ja tehokkaista haittojen vähentämisohjelmista useimmissa EU/ETA-maissa. Tämä vähäinen kasvu voi johtua aiemmista positiivisista diagnooseista, sillä 24,4 prosenttia kaikista huumeiden pistämisen kautta tartunnan saaneista henkilöistä kuuluu tähän luokkaan", asiakirjassa todetaan.

Hieman lisääntyminen tapahtui useimmissa EU/ETA-maissa, vaikka Itävallassa, Kyproksella, Kreikassa, Portugalissa ja Romaniassa laskua oli yli 30 prosenttia.

Kymmenen maata, Portugali mukaan lukien, raportoi johdonmukaisesti tiedot vuosina 2013-2022 tehdyistä hiv-testeistä, lukuun ottamatta linkittämättömiä anonyymejä testejä ja verenluovutustestejä.