Portugali saavutti merkittävän virstanpylvään, kun se toimi kuusi päivää peräkkäin yksinomaan uusiutuvalla energialla, mikä on uusi ennätys. Maa tuotti 149 peräkkäisen tunnin ajan enemmän energiaa uusiutuvista lähteistä kuin se kulutti. Portugali onnistui myös käyttämään maakaasua 131 tunnin ajan, ja 95 tunnin aikana se tuotti riittävästi puhdasta energiaa Espanjaan vietäväksi.

Nämä saavutukset osoittavat, että Portugali on pysynyt kestävällä tiellä uusiutuvien energialähteiden asteittaisessa integroinnissa vaarantamatta kuitenkaan energian toimitusvarmuutta ja palvelun laatua. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, valtioiden on kuitenkin pidettävä verkkonsa hiilipäästöttöminä ympäri vuoden, ei vain muutaman päivän tai viikon ajan.

World Economic Forumin mukaan: "Portugali on eurooppalainen edelläkävijä puhtaan energian aloitteissa. Vuonna 2016 maa asetti kunnianhimoisen "nettonollatavoitteen vuoteen 2050 mennessä", kolme vuotta ennen useimpia muita EU-maita. Portugali sulki myös viimeisen hiilivoimalansa vuonna 2021, yhdeksän vuotta ennen omaa vuoden 2030 tavoitettaan. Kun Portugali sitoutuu poistamaan kaasuvoimalat käytöstä vuoteen 2040 mennessä, se valmistelee tietä hiilineutraaliudelle jo vuonna 2045."