Noin kaksi kolmasosaa portugalilaisista (64 %) uskoo, että tekoäly on hyödyllinen väline yritysten luovassa työssä, kun taas 34 prosenttia suhtautuu epäilevästi siihen, että tekoäly korvaisi ihmisen luovuuden, todetaan tutkimuksessa.

400 vastaajasta 96 prosenttia sanoi tietävänsä, mistä tekoälyssä on kyse, ja 91 prosenttia uskoi, että teknologia auttaa mahdollisessa teollisessa vallankumouksessa, sama lähde kertoo.

Sanomalehti ECO:n siteeraama Marisa Valente toteaa, että erilaiset aihetta koskevat tutkimukset osoittavat, että 55 prosentilla vastaajista on epämääräinen käsitys siitä, mitä tekoäly on.

Sama tiedotusväline toteaa, että portugalilaiset käyttävät tekoälyä jokapäiväiseen elämään liittyvissä matkapuhelinsovelluksissa, erityisesti kasvojen ja kuvien tunnistamisen kaltaisissa työkaluissa, chat-roboteissa ja tuotesuosituksissa. Tutkimukset osoittavat myös, että portugalilaiset voisivat harkita tekoälyn käyttämistä lääkärin vastaanotolla tai uskovat, että koulutuksen tulevaisuus riippuu tästä työkalusta.

Portugalilaiset pitävät tekoälyn suurimpina etuina tiedon parempaa/nopeampaa saatavuutta sekä terveyden ja turvallisuuden parantumista. Lähes 60 prosenttia vastaajista uskoo myös, että tekoäly voi olla hyödyllinen väline, jonka avulla voidaan säästää aikaa tietyissä päivittäisissä tehtävissä.

Portugalilaiset ovat kuitenkin tietoisia joistakin tekoälyn käyttöön liittyvistä ongelmista, kuten tietojen manipuloinnista, yksityisyyden loukkaamiseen johtavasta tietojen käytöstä sekä tietokonerikosten tekemisen helpottumisesta.

Vaikka portugalilaiset voivat löytää tekoälystä myönteistä, ECO paljastaa, että suurin osa vastaajista on sitä mieltä, että työkalun käyttöä pitäisi säännellä luomalla sääntelyelimiä ja lisäämällä avoimuutta tekoälyn avulla valmistettujen tuotteiden alkuperän osalta. 37 prosenttia vastaajista kokee tekoälyn uhkana.