"Oliiviala on yksi Portugalin talouden "kruununjalokivistä", joka on viimeisten 20 vuoden aikana modernisoitunut, investoinut teknologiaan, innovaatioihin ja tietoon sekä parantanut tuottavuuttaan merkittävästi", hallituksen virkamies korosti.

Talousministeri totesi Bejassa Lusa-toimistolle puhuttuaan 10. OLIVUM Talks-tapahtuman päätteeksi, jossa keskusteltiin oliivialan kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä, että oliiviala on ala, joka "edistää merkittävästi kansallista vientiä".

"20 vuodessa se onnistui kasvattamaan viennin määrän 12-kertaiseksi ja arvon 18-kertaiseksi", hän korosti viitaten kokouksessa aiemmin julkistetun tutkimuksen päätelmiin.

António Costa Silvan mukaan vuonna 2022 "koko maatalouselintarviketeollisuuden osuus viennistä on 7 300 miljoonaa euroa".

Ministeri jatkoi, että kyseessä on "ala, joka on myös investoinut paljon, yli miljardi euroa vuodessa vuodesta 2017 lähtien, ja jolla on erittäin korkealaatuinen tuote", sillä "95-98 prosenttia oliivialan tuottamasta oliiviöljystä on neitsytoliiviöljyä tai ekstra-neitsytoliiviöljyä, joten se on korkealaatuista".

"Kyseessä on ala, joka on alkanut saada asteittain tunnustusta kansainvälisellä tasolla, ja mielestäni sillä on kaikki edellytykset kehittyä ja muuttua yhdeksi Portugalin maatalouden ja talouden muutoksen suurista "ankkureista"", hän väitti.

Casa do Azeite kertoi tänään Lusalle, että pakatun oliiviöljyn myynti Portugalissa laski tammi-lokakuun välisenä aikana yhden prosentin edellisvuoteen verrattuna, mutta hintojen nousun vuoksi vienti laski syyskuuhun mennessä 28 prosenttia.

Casa do Azeiten mukaan tämä viennin lasku voi edelleen kasvaa, "kun hinnankorotukset siirtyvät arvoketjussa eteenpäin".

Lusan tänään esittämässä kysymyksessä oliiviöljyn korkeasta hinnasta markkinoilla talousministeri myönsi, että "korkeat hinnat ovat huolenaihe".

"Korkeat hinnat johtuvat kuitenkin viime vuonna lähes koko Välimeren alueella tapahtuneesta sadonkorjuun vastaisesta sadosta, raaka-aineiden niukkuudesta ja joidenkin kysynnän kasvusta", hän korosti.

Siksi Costa Silva sanoi olevansa "vakuuttunut" siitä, että kyseessä on "jaksottainen sykli", josta "elpymme nopeasti, koska oliiviöljy on monien muiden asioiden ohella hyödyllistä terveydelle" ja "se tunnustetaan yhä useammin korkealaatuisena elintarvikkeena".

Bejan aloitetta edisti Olivum, 109 vuotta toiminut yhdistys, jonka kotipaikka on Alentejon kaupungissa ja joka pitää itseään "Portugalin suurimpana yhdistyksenä" alalla. Sillä on 130 liitännäisryhmää (jotka vastaavat 300:aa maatilaa) ja 18 myllyä, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 49 tuhatta hehtaaria maan maatalouskäytössä.