SATA Air Açoresin hallituksen mukaan tämän uuden reitin lisäämistä pidettiin välttämättömänä palvelun laadun ja laadun parantamisen kannalta, ja se lisää Faialin saaren yhteyksiä mantereelle.

Azoreiden hallitus muistutti myös, että "tähän asti torstai oli ainoa päivä, jolloin Faialin saarelta ei voinut lähteä (suoraan tai lento- tai intermodaaliliikenneyhteyksin muille saarille) ja saapua Lissaboniin ennen 22.45.".

Julkaisun mukaan Ponta Delgada - Horta - Ponda Delgada -reitti "mahdollistaa uuden mahdollisuuden Faialin ja Lissabonin väliseen yhteyteen, mikä lisää asukkaiden matkojen tehokkuutta ja mukavuutta sekä uusia vaihtoehtoja mahdollisille vierailijoille".

Azoreiden johtajan José Manuel Bolieiron päätös SARA Air Açores -yhtiötä koskevien pyyntöjen perusteella osoittaa "horjumatonta sitoutumista Azoreiden väestön liikkuvuuteen ja alueellisen jatkuvuuden takaamiseen", hän totesi.

Lupa osoitti myös, että "SATA valvoo jatkuvasti markkinoita ottaen huomioon nopean ja määrätietoisen reagoinnin kehittyviin mahdollisuuksiin ja väestön tarpeisiin saarten välisessä liikenteessä".

Päätös uuden reitin hyväksymisestä matkailusta, liikkuvuudesta ja infrastruktuurista vastaavan alueellisen sihteeristön kautta tehtiin Azorien autonomisen alueen säännöllistä lentoliikennepalvelua koskevassa toimilupasopimuksessa määrättyjen mekanismien kapasiteetin puitteissa.

SATA Air Açores on lentoyhtiö, joka tarjoaa yhteyksiä Azorien yhdeksän saaren välillä.