ECEPR:n mukaan vuodesta 2014 lähtien aivoliiketoiminnan työpaikoissa työskentelevien aikuisten osuus on kasvanut Portugalissa vaikuttavalla 61 prosentilla. Liettuan ja Kyproksen ohella, joiden kasvuvauhti on 62 prosenttia, tämä on korkein koko Euroopassa. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Espanjassa kasvuvauhti on ollut 36 prosenttia, Yhdistyneessä kuningaskunnassa 16 prosenttia ja Ranskassa 9 prosenttia.

ECEPR:n Nordic Capitalin tuella laatimassa indeksissä mitataan, kuinka suuri osuus työikäisestä väestöstä työskentelee erittäin osaamisintensiivisissä yrityksissä 31 maassa ja 277 alueella Euroopassa.

"Euroopan aivoliiketoiminnan työpaikat kasvavat yhä enemmän Etelä- ja Itä-Euroopassa. Etelä-Euroopan pääkaupunkiseuduilla, Ranska mukaan lukien, on 600 000 aivoliiketoiminnan työpaikkaa enemmän kuin Länsi-Euroopan pääkaupunkiseuduilla. Itä-Euroopan pääkaupunkiseuduilla on kaksi kertaa enemmän aivoliiketoiminnan työpaikkoja kuin Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla", kertoo ECEPR:n johtaja Nima Sanandaji.

Nordic Capital Advisorsin operatiivinen johtaja Klas Tikkanen lisää: "Euroopassa on yleinen suuntaus, jonka mukaan ne maat, joissa aivoliiketoiminnan työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaimmin henkeä kohden, ovat yleensä niitä maita, joissa verotuksen osuus BKT:stä on alhaisempi. Hieman yli kolmannes näiden osaamisintensiivisten työpaikkojen kasvuvauhdin vaihtelusta voidaan selittää verotason vaihtelulla. Kilpailukykyinen verotus on avainasemassa osaamisintensiivisten työpaikkojen kasvun edistämisessä".

Tietotekniikka ja viestintä erityisen vahvoja Portugalissa

Portugalin työikäisestä väestöstä 1,6 prosenttia työskentelee teknologia-alalla. Lisäksi 2 prosenttia työskentelee tietotekniikan ja viestinnän (ICT) alalla, 1,7 prosenttia kehittyneiden palvelujen alalla ja 0,9 prosenttia luovien ammattien alalla. Kaikkiaan 6,1 prosenttia Portugalin aikuisista työskentelee aivoliiketoiminnan tehtävissä.

Sveitsi, Ruotsi ja Irlanti ovat Euroopan osaamistalouksien kärkimaita.

Osaamisintensiivisten työpaikkojen keskittyminen on suurinta Sveitsissä, jossa 10,7 prosenttia väestöstä työskentelee aivoliiketoiminnan työpaikoissa. Ruotsi on noussut takaisin toiseksi, kun Irlanti oli viime vuonna ohittanut sen. Irlannissa 10,0 prosenttia aikuisista työskentelee aivoliiketoiminnan työpaikoissa, mikä on lähes yhtä paljon kuin Ruotsissa 10,1 prosenttia.

Tärkeä näkökohta alueellisen työttömyyden vähentämisessä

Indeksissä verrataan 277 Euroopan aluetta sen perusteella, kuinka suuri osuus aikuisista työskentelee aivoliiketoiminnan, valmistusteollisuuden ja asiantuntijapalvelujen parissa. Alueella, jossa 10 prosenttiyksikköä suurempi osa väestöstä työskentelee näillä korkean arvonluonnin aloilla, keskimääräinen työttömyys on 2,1 prosenttia pienempi kuin tyypillisellä eurooppalaisella alueella.

Aivoliiketoiminnan työpaikkojen keskittyminen asukasta kohti

Kaikissa tämän indeksin aiemmissa versioissa Slovakian pääkaupunkiseudulla Bratislavassa on ollut korkein aivoliiketoiminnan työpaikkojen keskittymä asukasta kohti. Tänä vuonna Budapest nousee ykkössijalle, ja sen jälkeen tulevat Bratislava ja Praha kolmannella sijalla. Oberbayern, Pariisi, Tukholma, Oxfordin alue (Berkshire, Buckinghamshire ja Oxfordshire), Kööpenhamina, Lontoo ja Bukarest ovat muut top-10-alueet. Kymmenen parhaan alueen joukosta neljä sijaitsee Itä-Euroopassa, kolme Länsi-Euroopassa, kaksi Pohjoismaissa ja yksi Etelä-Euroopassa.

Pääkonttorin ja johdon vahvuudet

Muuhun Eurooppaan verrattuna Portugalin vahvuuksia ovat pääkonttori ja johto sekä muotoilu ja muut luovat ammatit. Korkean teknologian valmistuksessa Portugali on kuitenkin muuta Eurooppaa jäljessä.

Lisätietoja tästä raportista saa European Center for Entrepreneurship and Policy Reform -verkkosivustolta (ecepr.org).