Sul Informaçãon mukaan hakemukset voidaan jättää 20. joulukuuta asti erityisellä hakemuksella, johon vaaditaan hakijan henkilöllisyystodistus, hakijan laillisuuden osoittavat asiakirjat, kopio vuokrasopimuksen tiedoksiantoa koskevasta todisteesta (malli 2 - leimavero), joka on saatavilla rahoitusportaalissa, ja kopio viimeisimmästä tulotositteesta, joka on saatavilla rahoitusportaalissa, tai kopio viimeisimmästä tulotositteesta, joka on annettu sinä vuonna, jona aiottu veroetu on myönnetty.

Lomake löytyy täältä (Oikeudet ja kansalaisuus & Maksut ja hinnat & IMI-vähennyspyynnöt - DIV064).

Taviran kunta muistuttaa tiedotteessaan, että sähköpostitse lähettäminen edellyttää kansalaiskortin digitaalisen mobiiliavaimen tai pätevän varmenteen pätevän sähköisen allekirjoituksen käyttöä.

Vaihtoehtoisesti sen voi toimittaa Balcão Único -osastolle (maksujen ja lupien osasto) Paços do Concelho -rakennuksen pohjakerroksessa maanantaista perjantaihin klo 9-16 välisenä aikana.