PSP totesi lausunnossaan, että operaatio, joka on osa Comércio Seguro -ohjelmaa, toteutetaan koko maassa, on luonteeltaan ennaltaehkäisevä ja sen tavoitteena on vahvistaa poliisitoimintaa kaupallisilla alueilla.

Osana operaatiota poliisi toteuttaa useita valistustoimia ja yksittäisiä rikostorjuntakontakteja kauppiaiden kanssa, antaa neuvoja rikosten ehkäisemiseksi kaupallisissa tiloissa ja tarjoaa myös suojatoimenpiteitä kaupallisille toimipaikoille itselleen.

PSP toteuttaa myös tiedotuskampanjan sosiaalisissa verkostoissaan "Turvallinen kauppa" -ohjelmasta, sen tavoitteista ja tärkeimmistä neuvoista omaisuusrikosten ehkäisemiseksi ja (itse)suojelutoimenpiteistä.

Viime vuonna PSP toteutti 1 886 valistus- ja koulutustoimintaa ja 9 006 yksittäistä rikostorjuntakontaktia elinkeinonharjoittajien kanssa.

PSP neuvoo kauppiaita luomaan naapuriliikkeiden kanssa suojaverkoston, ilmoittamaan poliisille kaikista havaitsemistaan epäilyttävistä toimista, asentamaan murtohälyttimiä ja videovalvontajärjestelmiä, jotka tallentavat 24 tuntia vuorokaudessa, ja kiinnittämään julisteet ja/tai kyltit, joilla ilmoitetaan valvontakeinoista varkauksien estämiseksi.