Tieto tuli EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Espanjalta, joka ilmoitti sosiaalisen median X-verkkoalustalla (entinen Twitter) julkaistussa julkaisussa, että jäsenvaltioita ja Euroopan parlamentin jäseniä yhdistävä rakenne "pääsi alustavaan sopimukseen tekoälyä koskevasta laista", asetuksesta, jonka "tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa käyttöön otetut ja käytetyt tekoälyjärjestelmät ovat turvallisia ja kunnioittavat perusoikeuksia ja eurooppalaisia arvoja".


ECO:n mukaan myös Euroopan komissio, joka ehdotti tätä asetusta, suhtautui myönteisesti tähän alustavaan vihreään valoon tekoälylle, nimittäin sisämarkkinakomissaari Thierry Breton, joka puhui "historiallisesta" hetkestä, koska tämän hyväksynnän myötä "EU:sta tulee ensimmäinen maanosa, joka määrittelee selkeät säännöt tekoälyn käytölle".

Samaan aikaan ja edelleen X:ssä EU:n toimeenpanevan elimen johtaja Ursula von der Leyen korosti, että tämä laki "on maailman ensimmäinen" ja tuo "ainutlaatuisen oikeudellisen kehyksen", kun taas Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola puhui "historiallisesta hetkestä digitaaliselle Euroopalle".

Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti ovat kesäkuusta lähtien neuvotelleet ensimmäisistä EU-säännöistä, joilla varmistetaan, että tekoälyä kehittävät ja käyttävät teknologiat ovat turvallisia ja kunnioittavat perusoikeuksia.


Euroopan komissio esitti vuonna 2021 tämän ehdotuksen, jolla pyritään turvaamaan EU:n perusarvot ja -oikeudet sekä käyttäjien turvallisuus velvoittamalla riskialttiiksi katsotut järjestelmät täyttämään niiden luotettavuuteen liittyvät pakolliset vaatimukset.


Kyseessä on siis ensimmäinen tekoälyyn kohdistuva asetus, vaikka tämän teknologian luojiin ja kehittäjiin sovelletaan jo nyt perusoikeuksia, kuluttajansuojaa ja turvallisuussääntöjä koskevaa EU:n lainsäädäntöä.