Loppuasiakkaille tapahtuvan myynnin siirtymäkauden tariffien osalta "säännellyillä markkinoilla pysyville asiakkaille (jotka edustavat 6,3 prosenttia kokonaiskulutuksesta ja 936 tuhatta asiakasta, mikä vastaa lokakuun 2023 loppua) tai jotka ovat valinneet samanlaisen tariffin, koska ovat vapailla markkinoilla", vaihteluväli joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 välillä on 3,7 prosenttia.

Pienjänniteverkon (BTN) loppuasiakkaille myytävien siirtymäkauden tariffien keskimääräinen vuotuinen vaihtelu on 2,9 prosenttia, ja "nämä korotukset ovat vuoden 2024 inflaatioennusteen mukaisia, mikä merkitsee reaalisesti nollamuutosta".

ERSE esitti simulaation, joka havainnollistaa säännellyillä markkinoilla joulukuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana tapahtuvan keskimääräisen 3,7 prosentin korotuksen vaikutusta merkittävimpiin asiakastyyppeihin.

Lapseton pariskunta, jonka teho on 3,45 kVA ja kulutus 1 900 kWh/vuosi, maksaa tammikuussa 1,05 euroa enemmän kuin joulukuussa.

Kahden lapsen pariskunnalle (teho 6,9 kVA, kulutus 5000 kWh/vuosi) korotus on 3,27 euroa.