Portugalin ulkomaalaisväestöä ja muuttovirtoja kuvaavassa Francisco Manuel dos Santos -säätiön tilastotietokannassa pyrittiin arvioimaan maahanmuuttajien määrää ja elinoloja sekä kansalaisuuden ja oleskelulupien kehitystä.

Tutkimuksessa todettiin, että 76 prosenttia ulkomaalaisista tulee EU:n ulkopuolisista maista, ja heidän työttömyysasteensa on yli kaksinkertainen maan keskiarvoon verrattuna, ja he ansaitsevat vuonna 2021 arviolta "94 euroa vähemmän kuukaudessa kuin maassa keskimäärin".

Pelkästään vuonna 2022 Portugaliin saapuu 118 000 maahanmuuttajaa, mikä on suurin määrä sitten kirjausten alkamisen, ja 31 000 maahanmuuttajaa lähtee, mikä on 23 000 vähemmän (- 43 %) kuin vuonna 2013, jolloin lähtijöitä oli eniten.

Kansalaisuus

"Viimeisten 15 vuoden aikana Portugalin kansalaisuus on myönnetty noin puolelle miljoonalle ulkomaalaiselle (468 665), jotka asuvat tai eivät asu Portugalissa", sanoo Pordata ja korostaa, että tämä myönnytys myönnettiin enimmäkseen kansalaisille, jotka eivät asuneet maassa kahden viime vuoden aikana, ja vuonna 2022 kolmasosa kansalaisuuden myöntämisestä meni portugalilaisten sefardijuutalaisten jälkeläisille.

Maahanmuuttajien määrä väheni vuosina 2010-2015, mutta sen jälkeen on tapahtunut erittäin suuri kasvu, ja esimerkiksi vuosina 2018-2019 kasvu oli yli 110 000 ulkomaalaista.

"Portugalin väestöön verrattuna Portugalin ulkomaalaisväestössä on enemmän miehiä ja se on nuorempaa", ja sen mediaani-ikä on 37 vuotta, seitsemän vuotta vähemmän kuin portugalilaisen väestön.

"Portugalin edustavimmat kansallisuudet ovat brasilialaiset (29,3 %), britit (6 %), kapverdeläiset (4,9 %), italialaiset (4,4 %), intialaiset (4,3 %) ja romanialaiset (4,1 %)".

Koulutus

Ulkomaalaisväestön lisääntyminen heijastuu koulutusjärjestelmään, sillä rekisteröityjen maahanmuuttajien määrä kaksinkertaistuu viidessä vuodessa ja nousee 105 955:een lukuvuonna 2021/22.

Ensimmäisellä asteella joka kymmenes lapsi on ulkomaalainen ja kolmannes tohtoriopiskelijoista on maahanmuuttajia.

Pordatan siteeraamien Eurostatin tietojen mukaan yli kolmasosalla on määräaikainen työsopimus (portugalilaisten työntekijöiden keskimääräinen osuus on 16 prosenttia), ja Portugali on Euroopan unionin neljäs maa, jossa ulkomaalaisten työpaikkojen epävarmuus on suurin.

Köyhyydessä tai sosiaalisessa syrjäytymisessä on 31 prosenttia Portugalissa asuvista ulkomaalaisista, mikä on 11 prosenttiyksikköä enemmän kuin Portugalin väestön keskiarvo, ja tämä ongelma on erityisen suuri Euroopan ulkopuolelta tulevien keskuudessa (34 prosenttia).

"Vuodesta 2019 lähtien maahanmuuttajien määrä on ollut kolme kertaa suurempi kuin maastamuuttajien määrä, mikä on osaltaan vaikuttanut positiiviseen muuttotaseeseen", mutta maastamuuttajien määrä on edelleen merkityksellinen, Pordata sanoo.

"Vuonna 2022 Portugalista lähti 31 000 maastamuuttajaa, 23 000 vähemmän kuin vuonna 2013, jolloin lähtijöitä oli eniten", ja profiilista erottuu se, että kaksi kolmasosaa on miehiä ja lähes puolella (47,6 %) on korkeakoulutus.

Viime vuonna lähteneistä 51 prosenttia lähti toiseen jäsenvaltioon, ja aiempia vuosia analysoidessaan Pordata totesi, että "vuosina 2016, 2018, 2019 ja 2021 lähti enemmän korkeakoulutettuja kuin peruskoulutettuja maastamuuttajia".