Asuntojen hintojen viime vuoden voimakkaan nousun jälkeen vuonna 2023 hinnat nousevat maltillisemmin useissa Euroopan unionin (EU) maissa, ja joissakin jäsenvaltioissa asumiskustannukset jopa laskevat. Idealistan raportin mukaan tämä johtui pääasiassa asuntolainojen korkojen noususta ja perheiden pienemmästä velkakyvystä. Monissa maissa kiinteistömarkkinat ovat kuitenkin edelleen yliarvostettuja, kuten Portugalissa, varoittaa Euroopan komissio (EK). Bryssel varoittaa, että asuntojen hintojen "tuleva jyrkempi korjaus" on vaarassa, jos taloudelliset olosuhteet heikkenevät.

Pandemiasta huolimatta suurin osa 27 EU-maasta koki "asuntojen hintojen voimakasta kasvua", jopa markkinoilla, jotka olivat jo valmiiksi yliarvostettuja, eli joilla asuntojen hintojen kasvu ylitti jo selvästi tulojen kehityksen. Viime vuoden lopulla asuntojen hintojen nousu alkoi kuitenkin hidastua, kun asuntolainojen korot nousivat ja inflaatio alkoi painaa enemmän perheiden käytettävissä olevia tuloja.

Vaikka "asuntojen yliarvostus alkoi vähentyä monissa maissa" koko vuoden 2023 ajan, Bryssel varoittaa, että toistaiseksi nämä vähennykset ovat "rajallisia", ja on jopa kiinteistömarkkinoita, jotka ovat edelleen yliarvostettuja, kuten Portugalissa.

"Asuntojen hinnat ovat yliarvostettuja ja nousevat edelleen Bulgariassa, Espanjassa, Latviassa, Portugalissa ja Sloveniassa. Näissä maissa asuntojen hintakehitystä voidaan pitää riskitekijänä, joka voi johtaa voimakkaampaan korjausliikkeeseen tulevaisuudessa, jos taloudelliset olosuhteet heikkenevät, ja Portugalissa asuntojen hinnat ovat vahvasti yliarvostettuja". Ursula von der Leyenin johtama Euroopan komissio arvioi, että asuntojen hinnat kasvavat Portugalissa tänä vuonna 3,2 prosenttia ja hidastuvat 3 prosenttiin vuonna 2024.

"Huolestuttavaa"

Asuntojen hinnat ovat Portugalissa edelleen huolenaihe, sillä ne nousivat yli 12 prosenttia vuonna 2022, vaikka niiden nousu on jo vuosia ollut suurempaa kuin perheiden tulojen nousu. Tämän seurauksena "asuntojen hintojen arvioidaan olevan 20-25 prosenttia yliarvostettuja". Huolimatta viime vuosineljännesten jonkinasteisesta hidastumisesta "asuntojen hintojen kasvu jatkuu, kun kysyntä on voimakasta, myös ulkomaisten sijoittajien taholta, ja uusien rakennusten rakentaminen on hidastunut", Brysselin mukaan.

Mutta on myös vakavampia tapauksia. Maissa, joissa asunnot ovat "merkittävästi yliarvostettuja", hinnat ovat viime aikoina laskeneet, kuten Tšekissä, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Myös Belgiassa, Unkarissa, Ranskassa ja Itävallassa asuntojen hinnat ovat edelleen yliarvostettuja ja ne ovat laskeneet hieman. Irlannissa asuntojen hinnat ovat "nousseet huomattavasti nopeammin" kuin tulot vuodesta 2013 lähtien, mutta ne eivät ole vielä alkaneet sopeutua.

"Tanskassa, Saksassa ja Slovakiassa hinnat ovat myös laskussa, mutta yliarvostus ei ole yhtä merkittävää, ja Tanskassa se on lähes kokonaan korjattu". Ja EK varoittaa, että "kiinteistömarkkinoiden kehitys aiheuttaa näissä maissa riskejä maailmantaloudelle".

"Jyrkkä korjausliike"

Tämän vuoksi Bryssel arvioi, että asuntojen hintoihin tulee "uusi korjausliike, erityisesti maissa, joissa hintojen jatkuvaan nousuun liittyi alhainen korkotaso". Hintojen nykyisen maltillisuuden tai korjaantumisen odotetaan jatkuvan, koska "asuntolainojen korkojen odotetaan pysyvän korkeina, eivätkä kiinteistömarkkinat ole vielä täysin sopeutuneet (uusien) lainanottajien kohtaamiin rajoituksiin", he selittävät.

Ursula von der Leyenin johtama komissio uskoo kuitenkin, että asuntojen hintojen "jyrkkä korjausliike" on "epätodennäköinen". "Useimmissa jäsenvaltioissa on merkittäviä vaikutuksia" muille aloille, kuten rakentamiseen, vaikka komissio myöntääkin, että "joitakin taloudellisia vaikutuksia" voi esiintyä.

Maailmanlaajuiseen finanssikriisiin verrattuna "asuntojen hintojen voimakkaasta laskusta aiheutuvia riskejä taloudelle lieventää jonkin verran niiden pienempi painoarvo taloudessa ja makrotason vakauden valvontatoimenpiteet, jotka rajoittivat asuntoluottojen kasvuvauhtia viime vuosikymmenellä useimmissa maissa", selitetään raportissa.