Lauantaina (tänään) 234 terveyskeskusta on avoinna, sunnuntaina 191 ja joulupäivänä 187. Terveysministeriö ilmoitti lausunnossaan, että toimenpide on osa kausiterveydenhuollon strategista suunnitelmaa - talvi 2023-2024.

Suunnitelman toteuttavat terveyskeskusten ja alueellisten terveyshallintojen ryhmät yhdessä SNS:n toimeenpanoviraston kanssa.

"Tämän viestinnän tarkoituksena on osaltaan tiedottaa väestölle vaihtoehdoista päivystyspalveluille ei-kiireellisissä akuuteissa sairaustapauksissa, jotta näihin palveluihin kohdistuvaa painetta voitaisiin vähentää hoidolla, joka voidaan tarjota muualla NHS:ssä", terveysministeriö korostaa.

Ihmisiä kehotetaan ottamaan yhteyttä SNS 24 -linjaan (808 24 24 24 24) muissa kuin hätätilanteissa, kuten lievissä tai keskivaikeissa hengitystieoireissa, neuvoja ja mahdollista lähimpään terveydenhuoltoyksikköön ohjaamista varten ja hätätilanteissa ottamaan yhteyttä numeroon 112.

Terveysministeriö muistuttaa, että "terveyspalveluiden asianmukainen käyttö mahdollistaa potilaiden oikea-aikaisen hoidon, mikä on ratkaisevaa kansallisen terveydenhuollon yksiköiden verkoston paremman toiminnan kannalta".

Ministeriö antaa myös tunnustusta "terveydenhuollon ammattilaisten sitoutumiselle erityisesti tänä vuodenaikana ja toivottaa turvallisia ja terveitä juhlia koko väestölle".