Lisäksi "se voi olla varoitusmerkki siitä, että työntekijä hoitaa monia tehtäviä ja tarvitsee apua ajankäytön priorisoinnissa ja tasapainottamisessa", ilmenee tutkimuksesta.

Ammattilaiset ovat kirjanneet vähemmän tuottavuutta työskennellessään työajan jälkeen, ilmenee Slack Workforce Index -tutkimuksesta, joka on kehitetty yli 10 000 toimistotyöntekijälle ympäri maailmaa tehdyn kyselyn avulla.

"Yhteys työajan jälkeisen työskentelyn ja tuottavuuden laskun I välillä on yllättävä, sillä tuottavuudessa on todettu 20 prosentin lasku kaikilla niillä, jotka jatkavat työskentelyä työvuoron päättymisen jälkeen".

Tutkimus osoittaa, että "vuosikymmenien ajan ylitöitä toimistossa pidettiin merkkinä kovasta työstä ja tuottavuudesta, jopa melkein kunniamerkkinä", mutta "tuorein Slackin tutkimus todistaa toisin ja toteaa, että tästä pitkään vallinneesta käsityksestä huolimatta työajan jälkeinen työskentely liittyy useammin tuottavuuden heikkenemiseen".

"Slackin viimeisin Workforce Index esittää, että tuottavuusero riippuu siitä, valvovatko työntekijät myöhään yöhön (vai aikaisin aamuun). Noin kaksi viidestä toimihenkilöstä (37 prosenttia) kirjautuu sisään yrityksensä vakioaikojen ulkopuolella vähintään kerran viikossa, ja yli puolet (54 prosenttia) näistä työntekijöistä sanoo, että se johtuu siitä, että he tuntevat olevansa pakotettuja tekemään niin, eikä siitä, että he haluaisivat niin", lisätään.