Jäsenvaltioiden hyväksymän tekstin mukaan - joka edellyttää vielä EU:n ja Euroopan parlamentin muodollista hyväksyntää - 17-vuotiaat kuljettajat voivat ajaa vain, jos etumatkustajan istuimella on henkilö, jonka on kyettävä ohjaamaan heitä ajon aikana.

Seuralaisen on oltava vähintään 24-vuotias, ja hänellä on oltava ajokortti vähintään viisi vuotta.

Uusilla kuljettajilla on nollatoleranssijakso alkoholinkäytön suhteen vähintään kahden vuoden ajan, ja heille voidaan määrätä seuraamuksia, jos he käyttävät huumeita.

Lisäksi jäsenvaltiot myöntävät digitaalisia ajokortteja.