Uudenvuoden juhlallisuuksien lähestyessä Proteção Civil(pelastuspalvelu) on antanut lausunnon, jossa annetaan tärkeitä neuvoja, joilla voidaan ehkäistä tieliikenneonnettomuuksien odotettavissa oleva lisääntyminen tänä juhlakaudella. Koska alueelle, myös Portimãon kaltaisiin suosittuihin kohteisiin, saapuu yhä enemmän kävijöitä, on erittäin tärkeää ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin liikenneonnettomuuksien välttämiseksi.

Proteção Civil korostaa turvallisen ajamisen merkitystä perustoimenpiteenä onnettomuuksien minimoimiseksi, mikä edellyttää sopeutumista erityisolosuhteisiin, kuten tien kuntoon, näkyvyyteen, ajoneuvon kuormitukseen ja liikenteen voimakkuuteen. Lisäksi suositellaan lepoaikojen mukauttamista kunkin matkan keston mukaan.

Liikennelainsäädännön osalta on noudatettava sääntöjä, jotka koskevat alkoholijuomien nauttimista ajon aikana, ja kiellettävä matkapuhelimen käyttö ajon aikana, mikä edistää vastuullista ja turvallista ajotapaa.

On myös tärkeää seurata säätietoja ja paikallisten viranomaisten suosituksia. Sääolosuhteiden ja Forças de Segurançan ohjeiden huomioiminen on tärkeää, jotta voidaan vastata haasteisiin, joita voi ilmetä matkustettaessa alueella tänä juhlakauden aikana.

Yksilön vastuulla on ratkaiseva merkitys liikenneturvallisuuden edistämisessä, ja näiden yksinkertaisten varotoimien noudattamisella voi olla merkitystä. Noudattamalla näitä vinkkejä kaikki voivat nauttia juhlallisuuksista ja edistää turvallisempaa ja onnettomuudettomampaa tieympäristöä.