Kun kuitenkin otetaan huomioon viime vuosien inflaatiokorjaukset, keskimääräisen korotuksen pitäisi olla korkeampi, noin 8,5 prosenttia, laskee sama taho.

Tariffien nousun osalta ERSAR korjasi vuosien 2022 ja 2023 inflaatiovauhdin (arvioitu verrattuna todelliseen), minkä tuloksena keskimääräinen prosentuaalinen korotus vuonna 2024 on 8,5 prosenttia. Osa nousevista toimitus- ja viemäröintipalvelujen hallintoyksiköistä soveltaa kuitenkin korotuksia vain ERSARin vuodelle 2024 suositteleman 3,3 prosentin inflaatiovauhdin verran, selittää sääntelyviranomainen ECO/Capital Verdelle antamissaan lausunnoissa.