Lusa-toimiston kuulemien tietojen mukaan tammikuun 2016 ja viime vuoden joulukuun välisenä aikana vähiten käyttäjiä ilman perhelääkäriä oli syyskuussa 2019 (641 228), kun taas suurin määrä saavutettiin toukokuussa 2023 ( 1 757 747).

Syyskuun 2019 vähimmäismäärän ja toukokuun 2023 enimmäismäärän välillä ilman tätä osoitettua erikoislääkäriä olevien käyttäjien määrä kasvoi 174 %.

Toisaalta perusterveydenhuoltoon rekisteröityjen käyttäjien määrä laski 10 574 055:stä tammikuussa 2023 10 570 863:een joulukuussa 2023, mikä merkitsee 3 192 rekisteröidyn laskua.

Kesäkuun 2020 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana rekisteröityjen määrä kasvoi tasaisesti, vastaavasti 10 267 818:sta 10 622 877:ään, mikä tarkoittaa 3,4 prosentin lisäystä käyttäjissä.