Vero- jatulliviranomaisen mukaan IMI-koodeksin korotettuja verokantoja koskevassa pykälässä [112 §] tarkoitettuun yhteisön käsitteeseen "kuuluvat muun muassa luonnolliset henkilöt, joiden kotipaikka on alueella, jolla on etuoikeutettu verotusjärjestelmä".

IMI-säännöstön mukaan korotettua 7,5 prosentin verokantaa sovelletaan kiinteistöihin, jotka omistavat verovelvolliset, joiden verotuksellinen kotipaikka on edullisemman verojärjestelmän piiriin kuuluvassa maassa, alueella tai alueella, tai jotka omistaa "yhteisö, joka on sellaisen yhteisön määräysvallassa tai joka on sellaisen yhteisön suorassa tai välillisessä määräysvallassa, jonka verotuksellinen kotipaikka on edullisemman verojärjestelmän piiriin kuuluvassa maassa, alueella tai alueella".

Samassa artiklassa jätetään nimenomaisesti verokannan korotuksen ulkopuolelle kiinteistöt, jotka ovat yksityishenkilöiden omistuksessa. Useat veronmaksajat esittivät AT:lle kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli kuitenkin selvittää, sovelletaanko tätä poikkeusta silloin, kun kiinteistön omistaa yhteisö, joka ei asu veroparatiisissa, mutta jota hallitsee tai tulee hallitsemaan jollakin näistä alueista asuva luonnollinen henkilö.

Vaikka AT:n sitovissa tietopyynnöissä on esitetty useita tilanteita, veroviranomaisten johtopäätös on samanlainen ja aina siinä mielessä, että korotettua IMI-kantaa sovelletaan.