"Vuonna 2022 meillä oli ennätysvuosi maamme yritysinvestoinneissa, ja vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla olimme jo vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon yläpuolella. Siksi vuonna 2023 maahamme investoivien yritysten investoinneissa saavutetaan todennäköisesti uusi huippu", António Costa sanoi.

Puheessaan Costa kertoi Portugalin talouden viime vuosien kehityksestä, jossa ulkomaisten suorien investointien "kanta" on kasvanut 40 prosenttia vuodesta 2015.

Eroava pääministeri korosti myös, että ensimmäistä kertaa maan historiassa viennin osuus BKT:stä oli yli 50 prosenttia, ja väitti, että tämä on seurausta kyvystä löytää markkinoita, mutta myös siitä, että se, mitä maa tuottaa nykyään, on arvokkaampaa kuin se, mitä perinteisesti tuotettiin.