"Hyväksyttiin, että meillä pitäisi olla hakemus 2 euroa per vieras ja per yö, enintään seitsemän yötä, vapauttaa lapset 13-vuotiaisiin asti ja myös [aikuiset] terveydellisistä syistä tai sosiaaliturvan ilmoittamista asioista".

Pedro Caladon mukaan vain Ponta do Solin kaupunginvaltuusto ei osallistunut kokoukseen, jossa "lähes yksimielisesti hyväksyttiin, että kaikille kunnille olisi luotava yhtäläiset säännöt".

AMRAM:n puheenjohtaja selitti, että maksun perimisen pitäisi tulla voimaan vasta tämän vuoden jälkipuoliskolla, kun otetaan huomioon, että prosessin on käytävä läpi useiden kunnallisten elinten kautta ja että siitä käydään myös julkinen keskustelu.

Toisaalta on tarpeen luoda asianmukainen tietotekniikkajärjestelmä, joka mahdollistaa yhteydenpidon kaikkien matkailuyksiköiden kanssa, olivatpa ne sitten Madeiran maatiloja, paikallisia majoitusliikkeitä tai hotelleja.

Hotellien on määrä maksaa 2,5 prosentin provisio, ja loput siirretään kunnille.

"Kukin kunnanvaltuusto soveltaa [verovaroja] sen mukaan, mitä sen säännöissä on määritelty, mutta yleisesti ottaen on myös ymmärretty, että soveltamisen on aina perustuttava ympäristön kestävyyteen, matkailun edistämiseen, vihreiden ja matkailukäyttöön tarkoitettujen alueiden säilyttämiseen", selitti Pedro Calado.

Matkailijaveroa peritään ulkomailta tulevilta matkailijoilta ja maassa asuvilta.

Alueen valtiovarainministeri Rogério Gouveia paljasti tiistaina, että Madeiran johto (PSD/CDS-PP) tavoittelee 10 miljoonan euron tuloja turistiveron keräämisestä.

"Juuri nyt arvioimme 10 miljoonan euron tulot, mutta se on prosessi, josta neuvotellaan ja josta käydään vuoropuhelua kuntien kanssa ja joka luonnollisesti etenee koko vuoden 2024 ajan", totesi hallituksen virkamies esitellessään Madeiran autonomisen alueen tämän vuoden talousarvion.

Tällä hetkellä vain JPP:n johtama Santa Cruzin kunta Madeiran itäosassa perii turistiveroa.