Hallituksen tutkintotodistukseen sisältyy muutoksia ulkomaalaislain sääntelyasetukseen, jolla se mukautetaan ulkomaalais- ja rajavalvontaviraston(SEF) rakenneuudistukseen ja "edetään hallinnollisten menettelyjen nykyaikaistamiseen ja yksinkertaistamiseen", jotta "ulkomaan kansalaisten oleskeluun kansallisella alueella liittyvät prosessit voidaan toteuttaa ajoissa ja tiukennetuin turvallisuusvaatimuksin", sanoo kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikkavirasto(AIMA).

AIMA ilmoittaa, että nämä muutokset ovat "oletus toimielimen digitaalisten palvelujen portaalista", joka käynnistetään pian "perheenyhdistämistä koskevien oleskelulupahakemusten kautta".

"Tämän normatiivisen välineen voimaantuloa seuraavina päivinä tulee uutisia tästä asiasta", sanoo toimielin, joka yhdisti osan lakkautetun SEF:n ja korkean maahanmuuttoviraston(ACM) toiminnoista.

Perustettiin 29. lokakuuta 2023, AIMA peri tähän mennessä 347 000 tapausta, ja ensisijaisena tavoitteena on laillistaa vuoden loppuun mennessä perheenyhdistämistapaukset, mitä ei ole saavutettu.

"Tarkoituksena on, että uudella kotouttamis-, maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden virastolla on uusi toimintamalli, jossa keskitytään digitalisointiin, tehokkuuden lisäämiseen ja henkilöresurssien lisäämiseen", sanoi Ana Catarina Mendes ja korosti, että tavoitteena ei ole vain parantaa teknistä palvelua, vaan myös vastata helpommin kansalaisten tarpeisiin.

"Perheiden yhdistämiseen liittyvät kysymykset ovat ehdottoman tärkeitä", ministeri korosti.

Vuoden 2024 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli tarkoitus käynnistää yhdessä kuntien ja paikallisten maahanmuuttajien tukitoimistojen kanssa toimia vireillä olevien prosessien ratkaisemiseksi ja osoittaa enemmän resursseja nykyisten tapausten ratkaisemiseen.