Tämä on ensimmäinen 12:sta tälle vuodelle suunnitellusta valistus- ja tarkastuskampanjasta, jotka toteutetaan kuukausittain, PSP totesi lausunnossaan.

Osana "Matkusta ilman kiirettä" -kampanjaa ANSR toteuttaa valistustoimia koko maassa, kun taas tarkastustoimet, joissa keskitytään erityisesti teihin ja kulkuväyliin, joilla on paljon liikennettä, ovat yleisen turvallisuuden poliisin ja GNR:n vastuulla.

Liiallinen nopeus on yksi tärkeimmistä onnettomuuksien syistä maanteillä, sillä se aiheuttaa kolmanneksen kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista ja yli 60 prosenttia rekisteröidyistä rikkomuksista.