ECO:n raportin mukaan veroviranomaiset hylkäävät automaattisesti kaikki sellaisten ulkomaalaisten työntekijöiden ja eläkeläisten pyynnöt, jotka haluavat tulla tänä vuonna Portugaliin hyötyäkseen muiden kuin maassa pysyvästi asuvien verovelvollisten edullisemmasta järjestelmästä, jossa sovelletaan vain 20 prosentin verokantaa työstä saatuihin tuloihin, mukaan lukien vihreät kuitit, sen sijaan, että vero olisi progressiivinen ja nousisi jopa 48 prosenttiin.

Vasta sen jälkeen "veroviranomainen pyytää ehdokkaille annettavassa ilmoituksessa heitä esittämään todisteita ja asiakirjoja, joista käy ilmi, miten he ovat vuoden 2023 loppuun asti voineet hyötyä järjestelmästä, kuten työsopimukset, lasten ilmoittautuminen portugalilaisiin kouluihin tai sopimukset, joissa luvataan ostaa asunto", Luis Leon, veroasiantuntija ja konsulttiyritys Ilyan perustaja, paljasti ECO:lle.

On käynyt ilmi, että Itävallan hallituksella ei ole keinoja soveltaa automaattisesti muutosta, jonka PS esitti valtion talousarviossa (OE) vuodeksi 2024 ja jonka mukaan muiden kuin vakituisesti maassa asuvien henkilöiden järjestelmä lakkautetaan ja luodaan uusi ohjelma, jonka tavoitteena on tietyt innovointiin ja tieteeseen liittyvät toiminnot.

Nykyisessä mallissa ei edellytetä toiminnan harjoittamista eikä rajoiteta sitä tiettyihin aloihin, ja veroetuus myönnetään 10 vuoden ajaksi erotuksetta verojärjestelmän osalta kaikille ulkomaalaisille, joilla ei ole ollut viimeisten viiden vuoden aikana osoitetta Portugalissa. Sosialistit päättivät hyväksyä siirtymäkauden järjestelmän, jonka ansiosta ulkomaalaiset, jotka muuttivat maahan tämän vuoden aikana, voivat edelleen hyötyä vanhasta järjestelmästä, kunhan he esittävät todisteet siitä, että heillä on jo vuoden 2023 loppuun mennessä suunnitelmia asua Portugalissa.

Koska siirtymäkauden järjestelmää ei voitu soveltaa, hallitus päätti hylätä kaikki hakemukset etukäteen ja pyysi sitten kyseisiä ulkomaalaisia todistamaan asiakirjoilla, että heillä oli jo suunnitelmia vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tämä "byrokraattinen" prosessi, kuten Leon sen luokittelee, voi johtaa huomattaviin viivytyksiin hakemusten hyväksymisessä. "Vielä muutama kuukausi sitten AT arvioi vuoden 2022 hakemuksia", varoittaa tarkastaja.

Luís Leon varoittaa myös, että todisteita esitettäessä on otettava huomioon kaksi määräaikaa: "Työsopimusten ja viisumien osalta asiakirjat on allekirjoitettava viimeistään 31. joulukuuta. Lasten kouluun ilmoittautumisen tai kiinteistön ostosopimusten on oltava allekirjoitettu lokakuuhun mennessä."