Näitä asiakirjoja pyytävät kiinteistönvälittäjät, jotka väittävät varmistavansa vuokranantajien kanssa tehtyjen vuokrasopimusten täyttämisen.

Kuluttajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että tämä vaatimus esitetään jo ennen kuin he ovat allekirjoittaneet mitään vuokrasopimuksia ilman, että heidän ja kiinteistönvälitysyrityksen välille on syntynyt mitään sopimussuhdetta.

Vuonna 2018 julkaistiin lakiehdotus, jossa hyväksyttiin kiinteistönvälityssopimusmalli, jossa on yleisiä sopimuslausekkeita, joihin sisältyvät liiketoiminnan yksilöinti, kiinteistön yksilöinti, panttioikeudet ja maksut, sopimusjärjestelyt, maksaminen, liiketoiminnan toteuttamiseksi tarvittavien asiakirjojen hankkiminen, välitystoiminnan takuut, sopimuskausi sekä toisen osapuolen yhteistyövelvollisuus ja velvollisuudet.

Myös tämän asetuksen mukaan tulevan vuokralaisen on toimittava yhteistyössä välittäjän kanssa ja annettava kaikki hyödylliset tiedot. DECO ei kuitenkaan ole samaa mieltä siitä, että veroilmoitusten ja palkkatodistusten kaltaisia asiakirjoja voidaan pyytää rikkomatta yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) periaatteita.

Kaikkien kerättyjen tietojen on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettava vain välttämättömään, ja niitä on käytettävä erityisiin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin, eikä niitä saa käsitellä edelleen tavalla, joka on ristiriidassa näiden tarkoitusten kanssa.

Ennenaikaiset vuokranmaksut

Yhä useammat valitukset, huolenaiheet ja epäilyt liittyvät vuokran ennenaikaiseen maksamiseen ja vakuuksien määrään.

Vuoden 2023 valtion talousarviosta annetussa laissa, jolla muutettiin siviililakia, vahvistetaan uusia järjestelmiä näitä kahta asiaa varten. Näin ollen kirjallisella sopimuksella vuokra voidaan maksaa etukäteen enintään kahdelta kuukaudelta, ja vuokranantaja voi vaatia vuokralaiselta enintään kahden vuokran suuruista vakuutta.

DECO vastustaa sitä, että tulevalta vuokralaiselta pyydetään rahaa kiinteistöön tutustumista varten, koska se ei kuulu tähän järjestelmään eikä sillä ole nykyistä oikeudellista kehystä. Yhdistys katsoo, että tämäntyyppisiä asioita varten olisi kehitettävä oikeudellisia ratkaisuja.

Jos etsit asuntoa ja sinulla on tällaisia kysymyksiä, ota yhteyttä DECOon. Lähetä valituksesi DECO:lle whatsappilla +351 966 449 110 tai yhteydenottolomakkeella ja auta DECO:ta raportoimaan toimivaltaisille viranomaisille paremman sääntelyn tarpeesta.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins