Terveydenhuollon pääosaston(DGS) Lusa-toimiston käyttöön antamat tiedot, joilla ei vielä ole tietoja viime vuodelta, osoittavat, että myös tupakoinnin lopettamista koskeviin konsultaatioihin käytettävissä olevien paikkojen määrä on edelleen kaukana siitä 235:stä, joka oli ennen Covid-19-pandemiaa, ja se on edelleen 152 (2022), mikä on kuitenkin lisäystä verrattuna 112:een vuonna 2021.

Ensimmäisissä konsultaatioissa suuntaus oli sama: vuoden 2019 12 702:sta ne kasvoivat 6 159:ään (2020) ja 5 902:een (2021), ja suuntaus kääntyi vuonna 2022, jolloin se oli 8 843 (+49,8 %).

Sama tapahtui myös konsultaatioiden kokonaismäärässä: 41 946 vuonna 2019, 25 515 vuonna 2020 ja 24 302 vuonna 2021. Vuonna 2022 määrä kasvoi 32 817:ään.

Tupakka on suora syy 90 prosenttiin keuhkosyöpätapauksista.