Lusa-toimisto kysyi Portugalin osallistumisesta tänään alkaneeseen Atlantin liiton laajamittaiseen harjoitukseen "Steadfast Defender 2024", ja puolustusvoimien pääesikunta (EMGFA) vastasi, että 20 armeijan sotilasta osallistuu Puolaan huhti- ja toukokuun aikana "voimien projisointiharjoitukseen".

Toukokuussa Romaniassa Portugali osallistuu myös tämän harjoituksen puitteissa "puolustusoperaatioita koskevaan koulutustoimintaan 15 sotilaan voimin kyseiseen maahan sijoitetuista kansallisista joukoista taistelutukivalmiuksien ja -palveluiden vahvistamiseksi".

"Lisäksi Portugali osallistuu tämän harjoituksen toteuttamiseen yhdellä sotilaalla, joka liittyy Naton komentokeskuksen yhteiseen esikuntaan Norfolkissa sijaitsevaan operaatioiden suunnittelusoluun, ja yhdellä sotilaalla, joka osallistuu Naton pysyvän meriryhmän 1 (SNMG1) komentajan esikunnan jäsenenä", lisätään Lusalle lähetetyssä vastauksessa, yhteensä 37 sotilaan voimin.

EMGFA muistuttaa myös, että Portugali osallistuu tällä hetkellä 240 merivoimien, armeijan ja ilmavoimien sotilaan voimin useisiin Naton operaatioihin, joiden tavoitteena on "liittouman yhteenkuuluvuus ja pelotevaikutus sen itäisellä sivustalla", nimittäin Romaniassa, Belgiassa, Pohjoisen eteläisen meren alueella, Itämerellä ja Välimerellä.

Nato aloitti tänään laajamittaiset sotaharjoitukset, suurimmat "vuosikymmeniin", jotka kestävät useita kuukausia ja joihin osallistuu noin 90 000 sotilasta Atlantin liitosta.

Steadfast Defender 2024 -nimellä kulkevaan harjoitukseen, joka kestää toukokuuhun saakka, osallistuu sotilashenkilöstöä järjestön 31 jäsenmaan lisäksi myös liittymisprosessissa olevasta Ruotsista.

"Liittouma osoittaa kykynsä vahvistaa euroatlanttista vyöhykettä Pohjois-Amerikasta tulevien joukkojen transatlanttisen sijoittamisen avulla. Tämä vahvistaminen tapahtuu simuloidun konfliktiskenaarion puitteissa", ilmoitti liittoutuneiden Euroopan joukkojen ylipäällikkö (SACEUR), pohjoisamerikkalainen kenraali Christopher Cavoli.

Nämä manööverit toteutetaan konfliktiskenaariona "vastaavan kokoista vastustajaa" vastaan, Naton terminologian (Pohjois-Atlantin puolustusliitto, läntinen puolustusblokki) mukaan viitaten näin Venäjään nimeämättä sitä.

Harjoituksiin osallistuu noin 50 sota-alusta, 80 lentokonetta ja 1 100 erityyppistä taisteluajoneuvoa. Kyseessä on suurin "sotaharjoitus" sitten vuoden 1988 Reforger-harjoituksen, joka järjestettiin keskellä kylmää sotaa Neuvostoliiton ja Atlantin liiton välillä.