"Kunnallisessa kiinteistöverolaissa, joka hyväksyttiin 12. marraskuuta 2003 annetulla asetuksella nro 287/2003, säädetään 38 ja 39 pykälässä, että yksi kaupunkirakennusten arviointijärjestelmän laskentakaavaan sisältyvistä objektiivisista tekijöistä on keskimääräinen neliömetrin rakentamisarvo. Tällä asetuksella pidetään voimassa vuonna 2023 sovellettavat arvot".

IMI:ssä ja kiinteistöjen verotuksessa käytettävä neliömetrihinta nousee 25 eurolla vuonna 2023 ja nousee 665 euroon.

Kyse on keskimääräisestä neliömetrin rakentamisarvosta, joka vuonna 2023 oli 532 euroa lisättynä 25 prosentilla, kuten kunnallisessa kiinteistöverolaissa (CIMI) määritellään.

Näin ollen ja CIMI-kaava huomioon ottaen käytetty arvo on 665 euroa, mikä on korkein arvo sitten vuoden 2003, jolloin IMI korvasi kunnallisveron.

Rakennuksen neliömetrihinta on yksi niistä tekijöistä, jotka ovat osa kaupunkirakennusten arviointijärjestelmän laskentakaavaa ja näin ollen myös niiden verotusarvon (VTP) määrittämistä, johon sovelletaan IMI-verokantaa.

Rakennuksen neliömetrihinta vahvistetaan vuosittain hallituksen asetuksella kansallisen kaupunkirakennusten arviointikomitean (CNAPU) ehdotuksesta.