Sapo-uutisten mukaan Rousseau-instituutin raportissa, johon osallistui "analyytikoita eri puolilta Eurooppaa", todetaan, että "tarvitaan 40 miljardia euroa, jotta EU voisi siirtyä kohti ilmastoneutraaliutta ja pysyä samalla mukana maailmanlaajuisessa kilpailukykykilpailussa EU:n strategisen autonomiaohjelman mukaisesti".

Tutkimuksessa todetaan, että 27 jäsenvaltion hallitusten on "kanavoitava uutta rahoitusta "vihreään" pääomaan" ja lisättävä EU:n bruttokansantuotetta (BKT) 2,3 prosentilla, jotta "ilmastomuutoksesta saatavat hyödyt saadaan käyttöön".

Julkiset menot on "kaksinkertaistettava 250 miljardista eurosta 510 miljardiin euroon vuodessa, jotta yksityiset investoinnit ja rahoitusratkaisut voidaan kanavoida hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen".

Rousseau-instituutin ekologisesta siirtymästä vastaava johtaja ja hankkeen johtaja Guillaume Kerlero totesi, että tutkimuksessa esitetään "ennennäkemättömän yksityiskohtaisia tietoja lisäinvestointien tarpeesta erityisesti julkisella sektorilla".

"Luvut voivat vaikuttaa merkittäviltä, mutta investoinnit "vihreään" siirtymään ovat looginen taloudellinen siirto ja vain murto-osa siitä, mitä EU:n hallitukset ovat käyttäneet Covid-19- elvytyssuunnitelmiin ja fossiilisten polttoaineiden tukemiseen", se lisää.

"Valinta on hyvin yksinkertainen. Voimme jäädä [ilmasto]siirtymän tavoitteista ja tasoittaa tietä epävarmalle tulevaisuudelle. Voimme joko jatkaa fossiilisten polttoaineiden tuontiin kaksinkertaisia investointeja siirtymävaiheen edellyttämiin investointeihin nähden tai voimme suunnitella vastuullisesti, mikä johtaa satoihin tuhansiin työpaikkoihin, parantaa suvereniteettiamme ja kauppatasettamme", todetaan lopuksi.