Lusan sosiaaliturvalaitokselta(ISS) pyytämien tietojen mukaan vuonna 2023 myönnettiin 102 435 uutta vanhuuseläkettä, mikä on 16 487 eläkettä enemmän kuin vuonna 2022, jolloin uusia eläkkeitä myönnettiin 85 948.

ISS korostaa, että uusien eläkkeiden keskiarvo "on ollut viime vuosina nousujohteinen, mikä johtuu siitä, että uusien eläkkeensaajien maksulliset työurat ovat tasaisempia kuin aiempina vuosikymmeninä".

Vuonna 2023 uusien eläkkeiden keskiarvo oli 687,41 euroa, mikä on lähes 23 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna (664,77 euroa).

Instituutti korostaa, että verrattuna vuoteen 2017, jolloin tuli voimaan erityisjärjestelmä, joka alkoi sallia varhaiseläkkeelle siirtymisen ilman seuraamuksia erittäin pitkien työurien osalta, eläkkeen keskiarvon nousu vuonna 2023 oli yli 67 euroa, sillä tuona vuonna keskimääräinen eläke oli 620,25 euroa.

"Lokakuun 1. päivänä 2017 tuli voimaan lakiasetus 126-B/2017, jolla otetaan käyttöön erityisjärjestelmä, joka mahdollistaa varhennetun vanhuuseläkkeen saamisen yleisen sosiaaliturvajärjestelmän ja sosiaaliturvajärjestelmän edunsaajille, jotka lähentyvät hyvin pitkää maksuperusteista työuraa", ISS muistuttaa vastauksissaan Lusalle.

Tiedot osoittavat myös, että vuonna 2023 työntekijät siirtyivät eläkkeelle keskimäärin aikaisemmin kuin vuonna 2022, sillä uusien eläkeläisten keski-ikä oli viime vuonna 65,1 vuotta (verrattuna 65,2 vuoteen vuonna 2022).


Lakisääteinen eläkeikä vuonna 2023 oli 66 vuotta ja 4 kuukautta, ja se pysyi samana vuonna 2024.

Viime vuonna varhaiseläkejärjestelmässä myönnettiin 21 769 uutta eläkettä, mikä on 7,6 % vähemmän kuin vuonna 2022.

Varhaiseläkkeelle siirtyviä leikataan yleensä kaksinkertaisesti kestävyyskertoimen vuoksi, mikä vuonna 2023 vastasi 13,8 prosentin seuraamusta eläkkeen arvosta ja 0,5 prosentin vähennystä jokaiselta varhaiseläkekuukaudelta. suhteessa lakisääteiseen tai henkilökohtaiseen eläkeikään.

Viime vuonna myönnetyistä varhaiseläkkeistä yli 40 prosenttia (9 039) myönnettiin pitkäaikaistyöttömyyden jälkeen eli henkilöille, jotka olivat olleet työttömänä yli 12 kuukautta ja jotka täyttivät tämän erityisen eläkejärjestelmän edellytykset.

Näiden pitkäaikaistyöttömyyden jälkeen myönnettyjen eläkkeiden osuus kaikista uusista eläkkeistä vuonna 2023 oli 8,8 prosenttia, kun vuonna 2022 osuus oli 12 prosenttia ja vuonna 2017 20,7 prosenttia, instituutti kertoo.