"Vapaa-aika myönnetään työntekijöille, jotka suorittavat julkisia tehtäviä valtion välittömän hallinnon palveluissa, riippumatta siitä, ovatko ne keskitettyjä vai hajautettuja, ja julkisissa laitoksissa 13. helmikuuta 2024", lukee määräyksessä, johon Lusa-toimisto sai tutustua.

Tässä määräyksessä, kuten aiempinakin vuosina, pääministeri korostaa jälleen kerran, että "vaikka karnevaalitiistai ei ole laissa säädettyjen pakollisten vapaapäivien luettelossa, Portugalissa on vakiintunut perinne juhlien järjestämisestä tänä aikana".

Helmikuun 13. päivän osalta "palvelut ja elimet, joiden on yleiseen etuun liittyvistä syistä oltava toiminnassa kyseisenä aikana, on suljettu pois toimivaltaisen hallituksen jäsenen määrittelemien ehtojen mukaisesti".

"Edellisessä kohdassa tarkoitettujen yksiköiden ja elinten johtajien on edistettävä vastaavaa vapautusta työntekijöidensä läsnäolovelvollisuudesta myöhemmin määriteltävänä ajankohtana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarjottavan palvelun jatkuvuutta ja laatua", diplomissa lisätään.

Sen jälkeen kun António Costa astui pääministeriksi marraskuussa 2015, ainoa kerta, kun hän ei allekirjoittanut määräystä vapaiden antamisesta karnevaalitiistaina, oli kolme vuotta sitten, kun maa oli pandemian vuoksi lukitussa tilassa.