Kampanja kestää 7. helmikuuta asti, ja siihen sisältyy tarkastustoimia Carcavelosissa (Cascais) ja Monte da Caparicassa (Almada), ja siihen sisältyy myös toimia Azorien ja Madeiran itsehallintoalueilla, ilmoittivat kolme yksikköä lausunnossaan.

Vuonna 2022 kahdella viidestä tieliikenneonnettomuuksissa kuolleesta kuljettajasta alkoholipitoisuus oli vähintään 0,5 g/l ja kolmella neljästä alkoholipitoisuus oli vähintään 1,2 g/l, mitä pidetään rikoksena.

Viranomaiset muistuttavat, että useat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen aiheuttaa erilaisia häiriöitä erityisesti kognitiivisella tasolla ja tiedonkäsittelyssä sekä muutoksia kyvyssä reagoida odottamattomiin tapahtumiin ja motorisessa koordinaatiokyvyssä.

Nolla veroa ratissa -kampanjaan yhdistetään PSP:n ja GNR:n tarkastustoimia, joissa keskitytään erityisesti teihin ja liittymiin, joilla on suuri liikennevirta, onnettomuusriskin vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että kuljettajat omaksuvat turvallisemman käyttäytymisen.

Valistustoimet järjestetään samanaikaisesti tarkastusten kanssa 1. helmikuuta Nova School of Business & Economics -yliopiston liikenneympyrässä Carcavelosissa ja 7. helmikuuta tiedekunnan Rotundassa Monte da Caparicassa (Almada).

Tieliikenneturvallisuusviranomaisen (ANSR), yleisen turvallisuuden poliisin (PSP) ja kansallisen tasavaltalaiskaartin (GNR) tiedotteessa korostetaan, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen on turvallisuusriski, ja muistutetaan, että veren alkoholipitoisuus on 0,5 g/l ja vakavan tai kuolemaan johtavan onnettomuuden riski kaksinkertaistuu.

He muistuttavat myös, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisesta johtuvat onnettomuudet "ovat erityisen vakavia" ja että alkoholi heikentää näkökenttää aiheuttaen niin sanottua "tunnelinäköä".

"Tämä toimintakyvyn menetys sekä käyttäytymisen muutokset, jotka voivat johtaa euforian ja estottomuuden tiloihin, lisäävät merkittävästi riskiä osallistua liikenneonnettomuuksiin", he korostavat.

Tämä on toinen vuoden 2024 kansallisen tarkastussuunnitelman puitteissa suunnitelluista 12 valistus- ja tarkastuskampanjasta. Vuoden loppuun mennessä järjestetään vielä 10 kampanjaa, yksi kuukaudessa.

Ensimmäisessä, tammikuussa järjestetyssä kampanjassa toteutettiin viisi toimenpidettä, joiden aikana noin 600 henkilöä sai seuraamuksia.

Tarkastustoimissa tarkastettiin noin 49 500 kuljettajaa. Tutkien avulla tarkastettiin noin viisi miljoonaa ajoneuvoa.