Sapon mukaan Euroopan unionin riippuvuus fossiilisista polttoaineista oli 70,9 prosenttia vuonna 2022, mikä on hieman yli vuoden 2021 tason, joka oli 69,9 prosenttia, Eurostat totesi.

"Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen energianäkökulmasta. Se oli ensimmäinen vuosi sen jälkeen, kun Covid-19-pandemian aiheuttamat suuret rajoitukset poistettiin, ja sitä leimasi myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan", Euroopan tilastovirasto kirjoittaa 30. tammikuuta julkaistussa muistiossaan.

Tuona vuonna eri energialähteiden hintapiikkien lisäksi ydinenergian tuotanto laski, eikä edes uusiutuvien energialähteiden lisääntyminen riittänyt kompensoimaan tätä.


Euroopan tilastoviraston julkaiseman muistion mukaan "tämä prosenttiosuus on laskenut merkittävästi viime vuosikymmeninä", ja se on laskenut 11,5 prosenttiyksikköä vuodesta 1990, jolloin tiedot kerättiin ensimmäisen kerran.

Riippuvuuden väheneminen fossiilisista polttoaineista johtuu saman lähteen mukaan pääasiassa uusiutuvan energian lisääntymisestä. Riippuvuus lasketaan fossiilisten polttoaineiden osuuden perusteella alueen energiantarpeessa.

Maittain tarkasteltuna riippuvuus kasvoi eniten Virossa (3,2 prosenttia), Ranskassa (2,9 prosenttia) ja Bulgariassa (2,8 prosenttia).

Vuonna 2022 Malta oli edelleen Euroopan maa, jossa riippuvuus fossiilisista polttoaineista oli suurin Euroopan alueella (96,1 prosenttia), ja seuraavina olivat Kypros (86,3 prosenttia) ja Alankomaat (87,6 prosenttia).


Useimpien muiden EU-maiden osuudet ovat 50-85 prosenttia. Portugali kuuluu tähän joukkoon, sillä sen riippuvuus on hieman alle 70 prosenttia. Ainoastaan Ruotsi ja Suomi jäävät tämän vaihteluvälin alapuolelle, ja niiden riippuvuusaste on noin 30 prosenttia ja 38 prosenttia.