Kansainvälisen kuljettajayhdistyksen The Portugal News ille lähettämän lehdistötiedotteen mukaan polttoaine on Portugalissa yllättävän halvempaa kuin sen naapurimaissa.

Bensan hintaan vaikuttavat tekijät Portugalissa

Veropolitiikka:

Portugalin suhteellisen alhaisilla polttoaineveroilla on keskeinen rooli edullisten bensiinihintojen ylläpitämisessä. Naapurimaat saattavat periä korkeampia polttoaineveroja, mutta Portugali on omaksunut maltillisemman lähestymistavan, joka estää merkittävän taakan kohdistumisen kuluttajiin. Veropolitiikassa on eroja esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Espanjassa, joissa korkeammat polttoaineverot vaikuttavat osaltaan kaasun hintojen nousuun.

Kysynnän ja tarjonnan dynamiikka:

Tarjonnan ja kysynnän välinen tasapaino on polttoaineen hinnan kannalta ratkaiseva tekijä. Portugali on onnistunut säilyttämään vakaan tasapainon, joka takaa tasaisen polttoaineen tarjonnan kuluttajien kysynnän tyydyttämiseksi. Sitä vastoin muut maat voivat kärsiä toimitusketjun häiriöistä tai kysynnän kasvusta, mikä johtaa hintojen nousuun pumppujen äärellä.

Kilpailu markkinoilla:

Myös kaasun vähittäismyyjien välinen kilpailu on ratkaisevassa asemassa hintojen määräytymisessä. Portugalissa kilpailulliset markkinat kannustavat vähittäiskauppiaita tarjoamaan kilpailukykyisiä hintoja asiakkaiden houkuttelemiseksi. Kansainvälisen energiajärjestön (IEA) raportissa todettiin, että maissa, joissa kilpailu markkinoilla on kovempaa, kaasun hinnat ovat yleensä alhaisemmat, koska vähittäiskauppiaat pyrkivät pysymään kilpailukykyisinä.

Miten energiakustannukset vaihtelevat muualla Euroopassa?

Household Energy Price Index -indeksin mukaan Tšekin tasavalta, Yhdistynyt kuningaskunta ja Italia ovat Euroopan korkeimpia kaasun hintoja. Tämä ero korostaa energian hinnoittelustrategioiden moninaisuutta eri puolilla Eurooppaa. Portugali noudattaa tasapainoista lähestymistapaa verotukseen ja edistää markkinakilpailua, mutta muissa maissa voi olla haasteita, jotka johtavat korkeampiin energiakustannuksiin kuluttajille.


Tšekissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Italiassa kaasun kokonaiskustannuksiin vaikuttavat muun muassa veropolitiikka, kysynnän ja tarjonnan dynamiikka ja markkinakilpailu. Esimerkiksi korkeammat polttoaineverot ja toimitusketjun häiriöt voivat vaikuttaa kaasun suhteellisen korkeisiin hintoihin näissä maissa. Kontrasti Portugalin edullisempiin kaasun hintoihin korostaa monitahoisen analyysin merkitystä energian hinnoittelusuuntauksia tarkasteltaessa.

Vaikka kaasun hinnat nousevat ja laskevat läheisissä maissa erilaisista taloudellisista ja maailmantilanteeseen liittyvistä syistä, Portugali erottuu Euroopassa edukseen, koska sillä on älykkäitä tapoja käsitellä veroja ja markkinatekijöitä. Portugalin menestys kaasun hintojen alentamisessa voi antaa johtajille ja taloustieteilijöille arvokasta oppia siitä, miten energia saadaan kohtuuhintaiseksi ihmisille, etenkin kun polttoainekustannukset muuttuvat maailmanlaajuisesti.

International Drivers Associationin autoasiantuntija Dominic Wyatt toteaa: "Portugalin kaasun hinnoittelumalli tarjoaa tietoa siitä, miten verotuksen ja markkinakilpailun harkittu tasapaino voi hyödyttää sekä kuluttajia että taloutta."