Sapo-uutisten mukaan 1. helmikuuta julkaistu raportti "Unlocking Portugal's ambitions for artificial intelligence in the digital decade" on Strand Partnersin riippumaton tutkimus, jonka on tilannut Amazon Web Services(AWS).

"Yleisesti ottaen tutkimuksessa todetaan, että 35 prosenttia portugalilaisista yrityksistä on jo ottanut käyttöön tekoälyteknologian, mikä tarkoittaa 25 prosentin kasvua vuodesta 2022", tutkimuksessa sanotaan ja lisätään, että "jos tämä tekoälyn omaksumisvauhti jatkuu", "arvioitu taloudellinen kokonaisvaikutus" bruttoarvonlisäyksenä "nousisi 61 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä" eli kuuden vuoden kuluessa.

Jotta tämän teknologian potentiaalia voitaisiin hyödyntää, "Portugalin on kuitenkin ratkaistava kolme kriittistä kysymystä: luotava innovaatioympäristö, kurottava umpeen maan digitaalisten taitojen puute ja varmistettava, että kaikenkokoisilla yrityksillä on pääsy uusimpiin teknologioihin", asiakirjassa sanotaan.

Tutkimuksen mukaan "yritykset ovat lisänneet investointejaan digitaaliseen teknologiaan 61 prosentilla syyskuusta 2022 lähtien", mikä on 10 prosenttiyksikköä yli Euroopan keskiarvon (51 prosenttia).


Yli kolmannes (35 prosenttia) otti viime vuonna käyttöön tekoälyteknologioita, "kun vastaava luku vuonna 2022 on 28 prosenttia, eli kasvua on 25 prosenttia vain yhdessä vuodessa".

Toisaalta 87 prosenttia yrityksistä "on kuullut tekoälyteknologioista ja 35 prosenttia tuntee teknologian hyvin", kun taas 71 prosenttia sanoo, että "vaikeudet palkata HR [henkilöstöhallinto], jolla on hyvät digitaaliset taidot, jarruttavat niiden kasvua - verrattuna Euroopan keskiarvoon, joka on 44 prosenttia".

Lisäksi "huomattava 60 prosenttia Portugalin kansalaisista uskoo, että tekoäly voisi olla avainasemassa maailmanlaajuisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, ratkaisemisessa", tutkimuksessa todetaan.

"Tekoälyn myönteinen taloudellinen vaikutus portugalilaisiin yrityksiin on selvä: 70 prosenttia tekoälyä käyttävistä yrityksistä raportoi tulojen ja tuottavuuden kasvusta", mutta tekoälyn ja muiden digitaaliteknologioiden käyttö "keskittyy tällä hetkellä suuriin yrityksiin (45 prosenttia, kun taas pk-yrityksissä vain 32 prosenttia)", asiakirjassa todetaan.

Lähes kaksi kolmasosaa (64 prosenttia) portugalilaisista yrityksistä uskoo, että tekoäly "muuttaa kokonaan tai suurelta osin niiden alaa", ja 77 prosenttia "sanoo, että digitaalisella teknologialla on tärkeä tai jopa välttämätön rooli viisivuotisten kasvutavoitteiden saavuttamisessa".

Esimerkiksi pilvipohjainen tekoäly on portugalilaisyritysten keskuudessa "kasvanut 27 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä, ja suurin osa yrityksistä (81 prosenttia) on jo kuullut teknologiasta, mikä on hieman vähemmän kuin Euroopan keskiarvo 85 prosenttia".

Vuosina 2017-2022 AWS investoi "yli 21 miljardia euroa Euroopan taloudelliseen ja digitaaliseen tulevaisuuteen".

"Portugali on ennennäkemättömän tilaisuuden edessä", sanoi AWS:n Portugalin ja Espanjan uusi maajohtaja Suzana Curic, jota siteerataan lausunnossa.

Tutkimus perustuu 1 000 yrityksen ja 1 000 kansalaisen muodostamaan kansalliseen otokseen, ja tiedot kerätään vuonna 2023.