ECO:n mukaan Faialissa sijaitsevan Hortan kunnanvaltuusto rohkaisee nuoria palaamaan Azorien saarelle ammattitoimintaa harjoittamaan korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen, jotta se voisi houkutella lahjakkuuksia ja säilyttää kunnan taloudellisen kehityksen kannalta tärkeän väestön määrän. "Backhome - Back to Faial" -ohjelmassa palautetaan julkisessa korkeakouluopetuksessa maksettu lukukausimaksu (697 euroa) jokaiselta ilmoitetulta työvuodelta saarella.

"Tämä tuki kestää kurssivuosia vastaavan ajan", sanoo pormestari Carlos Ferreira lausunnossaan. Tällä toimenpiteellä pormestari haluaa houkutella ja pitää ammattitaitoisia nuoria ammattilaisia "työmarkkinoiden, vaurauden luomisen ja väestökasvun vauhdittamiseksi".

Tavoitteena on myös pitää nuoret kunnassa, ja kunta päätti, että enintään 35-vuotiaat vapautetaan IMT:n maksamisesta vakituisen asunnon hankkimisesta 200 tuhanteen euroon asti. "Tämä toimenpide on osa kunnan strategista tulevaisuuden visiota", selittää sosiaalidemokraatti Carlos Ferreira.

Kunnanvaltuusto on jo hyväksynyt IMT-vapautuksen, ja se pannaan täytäntöön muuttamalla kunnassa tällä hetkellä voimassa olevaa veroetujen myöntämistä koskevaa asetusta.