Yleinen kysymys on, saako pyöräilijöiden ohittamiseksi astua jatkuvalle linjalle. Postal tarkastelee tätä kysymystä Razão Automóvelin toimittamien tietojen avulla, ja siinä tarkastellaan, mitä tieliikennelaissa sanotaan tästä tilanteesta ja onko poikkeuksia.


Maantielaki ja yhtenäiset viivat

Maantielain 146 §:n o) kohta on selkeä tässä asiassa. Kaikki liikennesuuntia rajaavan yhtenäisen viivan huomiotta jättäminen tai kiertäminen katsotaan rikkomukseksi, ja se luokitellaan erittäin vakavaksi.

Ei ole olemassa erityisiä poikkeuksia, jotka mahdollistaisivat pyöräilijöiden ohittamisen jatkuvan linjan päälle astumisen. Lain mukaan pyöräilijöiden ohittaminen jatkuvalla linjalla on siis kielletty.

Vähimmäisetäisyys ja nopeuden alentaminen

Tieliikennelain 38 artiklan 2 kohdan e alakohdassa säädetään, että ohittaessaan polkupyörää tai ohittaessaan sivutiellä kulkevaa jalankulkijaa kuljettajan on pidettävä vähintään 1,5 metrin sivuttaisetäisyys ja hidastettava vauhtia. Tämän säännön tarkoituksena on varmistaa pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden turvallisuus.

Poikkeukset Portugalin ulkopuolella

On tärkeää huomata, että joissakin maissa tästä säännöstä on poikkeuksia. Esimerkiksi Espanjassa autonkuljettajat saavat ohittaa pyöräilijöitä yhtäjaksoisesti, kunhan tämä ei aiheuta vaaraa kenellekään osapuolelle.

Muutosehdotukset

Portugalin pyöräilyliitto on jo ehdottanut muutoksia maantielakiin, mukaan lukien 38 artiklan tarkistaminen. Näiden ehdotusten tavoitteena on sallia se, että kuljettajat voivat ohittaa pyöräilijöitä astumalla jatkuvalle linjalle, kunhan se on turvallista. On kuitenkin tärkeää noudattaa Portugalin nykyisiä sääntöjä, kunnes lakimuutokset on pantu täytäntöön.

Yhtenäisen viivan ylittämisen seuraukset

Yhtenäisen viivan ohittaminen silloin, kun se ei ole sallittua, katsotaan erittäin vakavaksi rikkomukseksi. Jos jäät kiinni siitä, voit saada 120-600 euron sakon ja neljä pistettä ajokorttiisi.

Tällä hetkellä Portugalissa ei ole sallittua ohittaa pyöräilijöitä jatkuvalla linjalla. On tärkeää noudattaa tätä sääntöä ja varmistaa, että ohitukset tehdään turvallisesti ja laillisissa rajoissa. Muista, että kaikkien tienkäyttäjien turvallisuuden on oltava etusijalla.