Kansallisen tilastokeskuksen(INE) mukaan alan osuus Portugalin talouden tuotannosta oli 4,4 prosenttia, bruttoarvonlisäyksestä 3,1 prosenttia, viennistä 4,5 prosenttia ja työllisyydestä 2,7 prosenttia.


Julkaistessaan alan tilinpäätöstiedot instituutti totesi, että "COVID-19-pandemian kielteisten vaikutusten leimaaman supistumisvuoden jälkeen" vuonna 2021 tuotanto (24,6 %), bruttoarvonlisäys ( 20,6 %), vienti (22,3 %) ja työllisyys (11,4 %) kasvoivat voimakkaasti, ja kasvu ylitti kansantalouden keskiarvon (12,1 %, 7,0 %, 20,1 % ja 2,4 %) uusiutuviin energialähteisiin liittyvien toimintojen kasvun ansiosta.

Vuonna 2020 Portugali oli 15. sijalla, kun tarkastellaan ympäristöhyödykkeiden ja -palveluiden alan bruttoarvonlisäyksen osuutta kansallisesta bruttoarvonlisäyksestä (2,8 % ja sama kuin EU:n keskiarvo), ja se oli pudonnut kolme sijaa edellisvuoteen verrattuna. Maa säilytti viidennen sijan niiden jäsenvaltioiden joukossa, joissa viennin painoarvo on suurin kansallisesta kokonaisarvosta (4,4 %).