Lusan raportin mukaan keskimääräinen kuukausipalkka, joka ilmoitetaan huollettavana olevasta työstä, nousi 1 365 eurosta vuonna 2022 1 463 euroon vuonna 2023, mikä on 98 euron bruttokorotus.

Kansallisen vähimmäispalkan päivitys on vaikuttanut osaltaan vuosittaiseen vaihteluun, joka vuonna 2023 nousi 55 eurolla (7,8 %) 760 euroon (tällä hetkellä kansallinen vähimmäispalkka on 820 euroa).

Nousu oli myös korkeampi kuin kansallisen tilastokeskuksen(INE) mittaama keskimääräinen inflaatio vuonna 2023, 4,3 %.

Maksutulot kasvoivat 12,5 % vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna 25 107,7 miljoonaan euroon, "keskipalkan nousun (7,2 %) ja työllisyyden kasvun (5 %) seurauksena", Ana Mendes Godinho korostaa.