Portugalin talouden olisi kasvettava keskimäärin 3,1-3,8 prosenttia, jotta se pääsisi Euroopan unionin rikkaimpien maiden kärkipuoliskolle, todetaan Porton yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa. Tämän vauhdin saavuttaminen edellyttää rakenneuudistuksia, jotka lisäävät BKT:tä, kirjoittajat väittävät. ECO:n raportin mukaan Portugali vajoaa ilman politiikan muutosta taulukossa vielä syvemmälle ja putoaa 25. sijalle.

Porton yliopiston taloustieteellisen tiedekunnan (FEP) talous-, yritys- ja julkispoliittisten tutkimusten toimiston (G3E2P) tekemässä tutkimuksessa esitetään, että Euroopan unionin (EU) maiden yksinkertainen kasvukeskiarvo - tai, jos se on parempi, mediaani - olisi otettava käyttöön "uudeksi strategiseksi perusviitekohdaksi, jonka ylittämiseksi tarvitaan ensisijainen rakenneuudistus".

Yksinkertaisen keskiarvon käyttöä perustellaan sillä, että 27 jäsenvaltion blokin kasvu kokonaisuudessaan heijastaa suurelta osin kolmen suurimman talouden (Saksan, Ranskan ja Italian) suurta painoarvoa, "jotka ovat pitkään olleet yksi vähemmän dynaamisista". Tämä vähentää EU:n ja vielä enemmän euroalueen kasvua, jota Portugalin keskuspankki käyttää usein vertailukohtana.

Korkeampi elintaso

"Korkeamman elintason ja väestömäärän saavuttaminen mahdollisimman nopeasti edellyttää kunnianhimoista ja johdonmukaista talouskasvupolitiikkaa, mikä tarkoittaa, että on alusta alkaen valittava vertailukohde, jonka kasvudynamiikka on kunnianhimoinen ja sopiva", puolustavat taloustieteilijät Nuno Torres ja Óscar Afonso, jotka ovat kirjoittaneet tutkimuksen, joka on osa julkaisun Economy and companies: Trends, Perspectives and proposals (Talous ja yritykset: suuntauksia, näkymiä ja ehdotuksia) toista lukua. Jälkimmäinen on FEP:n johtaja ja osallistui PSD:n talousohjelman valmisteluun.

Hyväksymällä tämän vertailuarvon Portugali pystyisi pitkällä aikavälillä saavuttamaan paitsi blokin yksinkertaisen keskiarvon myös pääsemään vuoteen 2033 mennessä korkeimman elintason maiden puoleen, 13. sijalle. Tällä hetkellä se on 20. sijalla.

Tämä edellyttää 1,4-1,5 prosenttiyksikköä EU:n jäsenvaltioiden yksinkertaista keskiarvoa korkeampaa vuotuista talouskasvua seuraavan vuosikymmenen aikana, kun käytetään Euroopan komission ikääntymisraportissa 2024 esitettyjä potentiaalisen BKT:n kehitystä koskevia ennusteita. Toisin sanoen talouden olisi kasvettava 3,1 prosenttia vuodessa.