Ehdotus tulee sosialistien enemmistöltä, ja siitä äänestetään maanantain kamarin kokouksessa.

"[Ehdotetaan] lupien ja uusien paikallisen majoituksen rekisteröintien keskeyttämisen jatkamista kuudella kuukaudella nykyisin voimassa olevan kauden päättymisestä ja kunnallisen paikallisen majoitusjärjestelmän voimaantuloon saakka".

Ehdotuksen mukaan tällä hetkellä voimassa oleva määräaika päättyi torstaina.

Gaian kamari hyväksyi viime vuoden tammikuun 23. päivänä uusien paikallisen majoituksen rekisteröintien keskeyttämisen ja ilmoitti kunnallisen paikallisen majoitusjärjestelmän perustamisesta.

Valtuuston kokouksessa puheenjohtaja Eduardo Vítor Rodrigues totesi, että hän aikoi tällä toimenpiteellä "kurittaa" tätä alaa.

"Uusien rekisteröintien keskeyttäminen on varotoimenpide asetuksen luomiseksi", pormestari sanoi ja perusteli toimenpidettä "tarpeella kurittaa" paikallista majoitusalaa.

Tuona päivänä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Sittemmin heinäkuussa toimenpidettä jatkettiin, ja 6. lokakuuta tuli voimaan kansallinen laki hallitusohjelmasta, jolla pyritään edistämään asuntojen lisäämistä, "Lisää asuntoja" -paketti, ja jossa esitettiin asuntosektoria koskevia suosituksia.

Maanantaina käsitellyssä ehdotuksessa sosialistien enemmistö muistuttaa kansallisista toimenpiteistä, jotka on sittemmin laajennettu koskemaan koko maan aluetta, nimittäin siitä, että paikallisten asuntojen rekisteröintien kesto on nyt viisi vuotta, ja ne voidaan uusia yhtä pitkiksi ajanjaksoiksi kunnanvaltuuston päätöksellä.

Kunnallisen paikallisen majoitusjärjestelmän osalta ehdotuksessa todetaan myös, että "Mais Habitaçãoa koskevien lainsäädäntömuutosten myötä paikallista majoitusta koskevaan oikeudelliseen järjestelmään tehtiin muutoksia, jotka vaikuttivat asetuksen laatimiseen".