Euroopan unionin tilastoviraston(Eurostat) mukaan Euroopan väestön mediaani-ikä nousi 42,2 vuodesta vuonna 2013 44,5 vuoteen kymmenen vuotta myöhemmin, viime vuoden tammikuun 1. päivänä.

Portugalissa mediaani-ikä nousi 4,4 vuotta vuosien 2013 ja 2023 välillä, ja se on maa, jossa mediaani-ikä nousi eniten useaan vuoteen.

Myös Kreikassa, Espanjassa, Slovakiassa ja Italiassa väestön mediaani-ikä nousi neljällä vuodella.

Ainoastaan Ruotsissa (-0,1 vuotta) ja Maltalla (-0,4 vuotta) mediaani-ikä laski kymmenellä vuodella.