Portugalin vuoden 2023 neljännen vuosineljänneksen sijoituskiinteistötutkimuksen (PIPS) mukaan Lissabonin painoarvo uusissa hankkeissa salkussa vähenee - 52 prosentista kolmannella vuosineljänneksellä 41 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä - ja investointiaikomukset suur-Lissabonin reuna-alueilla lisääntyvät - 30 prosentista 44 prosenttiin.


Confidencial Imobiliário ja Portugalin kiinteistökehittäjien ja -sijoittajien yhdistyksen aloitteesta laaditussa raportissa, joka perustuu tärkeimpien kiinteistökehittäjien kuulemiseen, todetaan myös, että kansainväliseen kysyntään suunnattujen rakennushankkeiden osuus on pienentynyt 24 prosentista 24 prosenttiin kolmannella vuosineljänneksellä 18 prosenttiin neljännellä vuosineljänneksellä. Myös kansallisille ja kansainvälisille ostajille suunnattujen hankkeiden merkitys väheni (52 prosentista 38 prosenttiin), mutta kotimarkkinoille suunnattujen hankkeiden osuus uusista hankkeista oli 44 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, kun se kolmannella vuosineljänneksellä oli 24 prosenttia.


Tämä tarjonnan uudelleen suuntautuminen johtuu "suuremmasta luottamuksesta makrotaloudellisten indikaattoreiden kehitykseen inflaation hidastuessa ja korkotason nousun mahdollisen kääntymisen yhteydessä", todetaan PIPS:ssä vuoden 2023 neljännen neljänneksen osalta. Confidencial Imobiliário -yhtiön johtaja Ricardo Guimarães katsoo, että "tämä uusi malli merkitsee paluuta ennätykseen, jota markkinat havaitsivat ennen korkojen nousua, joka johti siihen, että toimijat hakeutuivat joustavammille "prime"-markkinoille".".