Ministerineuvoston päätöslauselman mukaan mahdolliset lisätoimenpiteet, jotka mahdollistavat "korkeamman varautumisasteen", voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun alueen kuivuustilanne on arvioitu uudelleen kesäkuussa.

"[...] Hallitus pidättää itsellään oikeuden, jos nyt toteutetut toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, julistaa pelastuspalvelusta annetun peruslain nojalla [...] katastrofitilanteen", asiakirjassa todetaan.

Algarve on tällä hetkellä hälytystilassa kuivuuden vuoksi, ja jos onnettomuustilanne julistetaan, on mahdollista asettaa rajoituksia ja rajoituksia veden käytölle muihin kuin välttämättömiin käyttötarkoituksiin sekä järkeistämistoimenpiteitä julkisissa vesihuoltopalveluissa.

Samassa mielessä hallitus voi myös päättää tarvittaessa Algarven monikunnallisen vesihuolto- ja viemäröintijärjestelmän toimiluvan haltijan julkisille tai yksityisille yksiköille kuuluvien pinta- tai maanalaisten vedenottamoiden käytöstä voimassa olevan väestönsuojelun peruslain mukaisesti.

Vaihtoehtoisesti voidaan harkita ympäristön hätätilan julistamista vesilaissa säädetyllä tavalla.

Hallituksen suunnittelemiin toimenpiteisiin alueen vesivarantojen säilyttämiseksi kuuluu muun muassa julkisen vesihuollon keskeyttäminen golfkenttien kastelua varten.

Toisaalta kesäkuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana keskeytetään julkisen veden käyttö ajoneuvojen pesuun, lukuun ottamatta kaupalliseen toimintaan luvan saaneita laitoksia, joissa on veden kierrätysjärjestelmä.

Mahdolliset leikkaukset

Hallituksen mukaan Algarven nykytilanne "vaikuttaa erityisen kriittiseltä", ja jos vedenkäyttö jatkuu nykyisellä tasolla, ihmisten kulutukseen tarkoitettujen julkisten vesihuoltojärjestelmien toiminta saattaa lopulta "tosiasiallisesti keskeytyä".

"[...] Skenaariossa, jossa ei hyväksytä ja panna täytäntöön toimenpiteitä vesivarantojen säilyttämisen takaamiseksi ja jossa sademäärät eivät ylitä selvästi viimeisten kuuden vuoden aikana esiintyneitä enimmäisarvoja, Algarven alueen vedensaanti ihmisten kulutukseen vaarantuu vakavasti", päätöslauselmassa todetaan.

Portugalin ympäristövirasto(APA) julisti Algarven kuivuudesta johtuvan hälytystilanteen joulukuussa 2023 ja vahvisti sen uudelleen 25. tammikuuta.

Ministerineuvoston päätöslauselman mukaan toukokuusta 2022 lähtien Algarven alueen altaiden vesivarastot ovat olleet alle 50 prosenttia.

Tällä hetkellä pohjaveden varastointitasot "ovat erittäin alhaiset, sillä noin 84 prosentissa pohjavesimuodostumista varastoitu määrä on alle 20. prosenttipisteen, ja näistä noin 48 prosenttia on erittäin kriittisessä tilassa".

Aiheeseen liittyvät artikkelit: "Pohjavesivarastot ovat hyvin vähäisiä: