"73 prosenttia vastaajista työskentelee aina henkilökohtaisesti, mutta vain 29 prosenttia pitää tätä mallia parempana kuin joustavampaa tai täysin etätyötä. Henkilökohtaisen työskentelyn suosimisessa on suuri sukupolvikontrasti, sillä vain 17 prosenttia alle 34-vuotiaista portugalilaisista valitsee tämän mallin, kun taas yli 55-vuotiaista vastaajista 44 prosenttia".


Syitä työmallin suosimiseen ovat muun muassa työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen, josta on yhtä mieltä 38 prosenttia portugalilaisista, sekä kustannusten vähentäminen (34 prosenttia), terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen (29 prosenttia ) ja kuljetusaikojen lyhentäminen (29 prosenttia).

"Suhteiden luominen kollegoihin (13 %), oppiminen ja kehittyminen (10 %) sekä kestävä kehitys (10 %) ovat vastaajien mielestä vähiten merkityksellisiä motiiveja", voidaan myös lukea.