Portugali on edelleen yksi Euroopan unionin (EU) suurimmista uusiutuvan sähkön kuluttajista, vaikka se ei kykene ohittamaan Ruotsia, Tanskaa ja Itävaltaa, jotka olivat vuonna 2022 tämän energian suurimpia kuluttajia.

Eurostatin julkaisemien tietojen mukaan vuonna 2022 suurin osa Portugalin bruttosähkönkulutuksesta oli peräisin uusiutuvista energialähteistä, noin 61 prosenttia. Tämä on kasvua verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, jolloin kulutus oli noin 58 prosenttia.

Ruotsissa noin 83 prosenttia sähkönkulutuksesta on peräisin uusiutuvista energialähteistä, joista vesi- ja tuulivoima ovat tärkeimmät. Tanskassa vihreän sähkönkulutuksen osuus on noin 77 prosenttia ja Itävallassa 74,7 prosenttia. Enemmistöprosenttiosuus on myös Kroatiassa (55,5 %), Latviassa (53,3 %) ja Espanjassa (50,9 %).

Näiden maiden tavoin myös Suomessa ja Saksassa (molemmissa 47 prosenttia), Romaniassa (43 prosenttia) ja Kreikassa (42 prosenttia) vihreän sähkönkulutuksen osuus ylittää Euroopan keskiarvon. Euroopan tilastokeskuksen mukaan tämä keskiarvo pysyi 37 prosentin luokkaa vuosina 2020-2021 ja nousi 41 prosenttiin vuonna 2022. Kaikkiaan uusiutuvien energialähteiden osuus kasvoi 5,7 prosenttia vuosina 2021-2022.

Uusiutuvista energialähteistä tuotettu sähkö on selvästi edellä muita energialähteitä, kuten ydinvoimaa (alle 22 %), kaasua (alle 20 %) tai hiiltä (alle 17 %).

Tuuli- ja vesivoiman osuus uusiutuvista lähteistä tuotetusta kokonaissähköstä oli yli kaksi kolmasosaa (37,5 % ja 29,9 %). Loput kolmannes sähköstä on peräisin aurinkoenergiasta (18,2 %), kiinteistä biopolttoaineista (6,9 %) ja muista uusiutuvista lähteistä (7,5 %). Eurostatin mukaan aurinkoenergia on myös nopeimmin kasvava energialähde: vuonna 2008 sen osuus EU:ssa kulutetusta sähköstä oli vain 1 prosentti.